GERB. TĖVELIAI / GLOBĖJAI,

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose” (toliau – Sprendimas) bei jo pakeitimais, nuo 2022-01-24 visose Kauno rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, padrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, profilaktiniai testavimai greitaisiais antigeno testais vyks kiekvieną savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį, išlaikant Sprendimo 5.3 papunktyje reglamentuojamą testavimo periodiškumą (3 – 5 dienos).

          Atsižvelgiant į Sprendimo 10.9.1 papunktčio rekomendaciją, mokiniai, norintys atlikti savikontrolei skirtą antigeno testą savaitgalio paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą, gali gauti 1 antigeno testo rinkinį, kreipdamiesi į gimnazijos 216 kab. penktadieniais nuo 12.00 val. .iki 14.00 val. 

          Primename, kad gavus gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, turite registruotis į mobilųjį punktą patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Teigiamą rezultatą gavęs mokinys nedalyvauja kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas.

Administracija

 

 

SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

          1991 – ųjų metų pradžia buvo mūsų tautos išbandymo laikotarpis. Prieš trisdešimt vienerius metus beginkliai žmonės įrodė, kad valia, laisvės troškimas yra stipresni už tankus. Čekiškėje Laisvės gynėjų dienos  minėjimas prasidėjo sausio 12 - osios vakarą prie Atminimo laužo miestelio aikštėje. Susirinkę mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, miestelio gyventojai sugiedojo Lietuvos himną, istorijos mokytoja E. Simonaitienė papasakojo apie 1991 m. sausio 13 – osios įvykius. Čekiškės laisvalaikio salės renginių organizatorė K. Kriščiūnienė ir dramos kolektyvo ,,Pelėda“ nariai: Loreta ir Mykolas virė ir vaišino visus koše.

          Sausio 13-ąją, prieš  pamokas, gimnazijos Mokinių taryba įsegė mokiniams, mokytojams ir gimnazijos darbuotojams po Neužmirštuolės žiedelį, o aštuntą valandą ryto gimnazijos langai nušvito žvakių liepsnelėmis – vyko akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Ji primena, kad reikia gerbti ir prisiminti visus, gynusius laisvę ir išsaugojusius šalies nepriklausomybę.

          Tausokime laisvę ir nepriklausomybę – už tai kovojo mūsų žmonės. Stenkimės, kad laisvės kovotojų auka nebūtų veltui. Mylėkime, branginkime ir saugokime mūsų Tėvynę – Lietuvą. Tegul visų mūsų širdyse rusena laisvės ugnis, įkvepianti meilę, viltį ir gerumą.

 

 

SUSITIKIMAS SU PULKININKU A. GAIŽEVSKIU

          Sausio 10 d. gimnazijoje viešėjo J7 Karinio rengimo valdybos viršininkas pulkininkas ALEKSIEJUS GAIŽEVSKIS, tarnavęs pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ batalionuose, vadovavęs Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, Jonušo Radvilos mokomajam pulkui. Apdovanotas  Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, Sausio 13-osios atminimo medaliu.

          Susitikime plk. A. Gaiževskis pristatė savo knygą „Tarp dangaus ir žemės Taip gimsta kariai - 1991 - 1992". Autorius teigė, kad aprašė įvykius taip, kaip juos tuo metu suprato, siekdamas išlaikyti tuometinio 17-18 metų jaunuolio akimis matytą ir suprastą įvykių raidą, bet neperpasakodamas dokumentinės istorijos. „Knygoje rasite visko, ką mes veikėme, darėme, kūrėme, išgyvenome“, – kalbėjo pulkininkas. Jis gimnazijos mokiniams padovanojo savo knygą su dedikacija.

          Klausydami parlamento gynėjo prisiminimų ir patirtų Afganistane tarptautinėse operacijose iššūkių, supratome, jog esame laimingi, kad gyvename laisvoje Lietuvoje. 

 

 

 

AKCIJA ,,ATVERKIME ŠIRDIS“ TĘSIASI

          Nuo gruodžio 13 dienos iki Šv. Kalėdų Mokinių taryba kvietė  gimnazijos bendruomenę dalyvauti akcijoje ,,Dovanok Kalėdas gyvūnams“. Jos metu mokiniai pirko maistą, skirtą gyvūnams.  Gruodžio 28 d. gimnazijos gerumo ambasadorė, istorijos mokytoja Eglė Simonaitienė visą surinktą maistą perdavė gyvūnų globos namams ,,Lesė“. Ačiū visiems už gerumą ir aktyvų dalyvavimą akcijoje. 

 

MT koordinatorė Dalė Keliauskienė

 

 

Joomla templates by a4joomla