• Kategorija: Nepriskirtas
  • Peržiūros: 1268

Įtraukusis ugdymas

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

 

DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos:

Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus: 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Teminio išorinio vertinimo ataskaita: 

 

 

METODINĖ MEDŽIAGA

 

PATARIMAI PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas

Patarimai pedagogams: intensyvios emocijos ir emocinė perkrova.  Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų? 

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems  įvairiapusių raidos sutrikimų:

Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų:

Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą: 

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas:

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos:

Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų:

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo mokymosi sutrikimų (specialių, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams:

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus: 

Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija: 

Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Metodinis leidinys mokytojui: 

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai:

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema. Skatinimo sistemos. PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį: 

Tikimybių žemėlapis. Pozityvaus elgesio strategija. Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį:

Kaip nustatyti ribas klasėje. Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina:

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimųLeidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą:

Funkcinis elgesio vertinimasKaip išvengti nepageidaujamo elgesio ir kas yra elgesio funkcija? Funkcinio elgesio vertinimo (FEV) metodika: 

 

PATARIMAI MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą:

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu:

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame kartu. Mokiniams, jų tėvams, mokytojams: 

 

PATARIMAI TĖVAMS

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius:

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas:

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose:

Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose:

 

NAUDINGOS NUORODOS

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://itraukusisugdymas.lt/

https://www.sppc.smm.lt/veikla/itraukusis-ugdymas/

https://sodas.ugdome.lt/

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija