SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMAS LIETUVOJE

          Šiandien jungiamės prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“. 8 val. languose uždekime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.Iniciatyva organizuojama nuo 2008 metų, o jos tikslas prisiminti 1991 metų Sausio įvykius. Šią dieną mūsų tauta vieningai stojo prieš priespaudą, gindama savo nepriklausomybę ir laisvę.💛💚❤️ 

EDUKACIJA ,,MAIRONIO GYVENIMO IR KŪRYBOS TAKAIS“

          Sausio 10 dieną III g. klasės mokiniai vyko į Kaune įsikūrusį Maironio lietuvių literatūros muziejų į edukacinį renginį, kur daugiau sužinojo apie mūsų didžiojo poeto gyvenimą ir kūrybą. Savo kūryba Maironis mus moko mylėti Lietuvą, jos istoriją. Maironis – gilus lyrikas... lietuvių tauta jo neskaito, jį dainuoja...

Skaistė Žuklevičiūtė, III g. kl. mokinė

 

RESPUBLIKINĖ PIEŠINIŲ PARODA „ŽIEMOS SPINDESYS“

          Prieš pat gražiausias metų šventes 4 klasės mokinė Austėja Tranevičiūtė dalyvavo Respublikinėje piešinių parodoje „Žiemos spindesys“, kurios tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių kūrybiškumą, meninę saviraišką, sąmoningumą. Kiekvienam mokiniui gera pasidžiaugti savo veiklos rezultatais, būti pastebėtam ir įvertintam, tad džiaugiamės su Austėja kartu!

Gimnazijos psichologė G. Jegorovaitė

 

PROJEKTAS „ KALĖDOS VAIKŠTO TYLIAI“

          Adventinio laikotarpiu, Kybartų „Rasos“ mokykla, organizavo Respublikinį virtualų projektą „Kalėdos vaikšto tyliai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams atskleisti meninius gebėjimus, prigimtinius talentus ir gabumus, kūrybines galias. 

          Projekte dalyvavo ir mūsų gimnazijos 4 klasės mokinė Austėja Tranevičiūtė. Mergaitė išmoko ir deklamavo Kęstučio Ivinskio eilėraštį „Kalėdų nykštukas“. Ačiū Austėjai už drąsą.

 Logopedė Kristina Dovidaitienė

KALĖDINIS KARNAVALAS „71 KANALAS“

          Gruodžio 27 d. gimnazijoje praūžė kalėdinis karnavalas. Šis renginys yra tradicinis ir vyksta jau daugelį metų. Jo laukia ne tik Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai, bet ir mokinių tėvai, miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojai. IV g. klasės mokiniai, atsakingi už karnavalo organizavimą, paskelbė pasirodymų temą – „TV  laidos“.  

          Pilnutėlėje žiūrovų aktų salėje 18 val. prasidėjo klasių pasirodymai: 7 klasės mokiniai varžėsi ,,kelyje į žvaigždes“, tačiau nugalėjo draugystė; 8 klasės mokiniai sukosi šokių aikštelėje; I g. klasės gimnazistai  scenoje „davė garo“, II g. klasė įvykius apylinkėse aiškinosi išsikvietę farus, III g. klasė visas aktualijas perteikė „dviračio žiniose“, na o mokytojai, kurie karnavale dalyvauja bene 35 kartą,  „71 kanalo“ žiūrovus sveikino ir visa ko gerausio linkėjo siųsdami nuostabiausias dainas. Savo pasirodymą mokytojai baigė finaline daina, kurią dainavo gimnazijos direktorius R. Saltonas ir muzikos mokytojas A. Furmonas, o jiems pritarė visi karnavalo dalyviai. 

          Baigiantis „71 kanalo“ programoms gimnazijos direktorius R. Saltonas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L Rutkauskienė padėkojo dalyviams už puikų pasiruošimą ir linksmus pasirodymus. 

KALĖDŲ GIESMĖ

Baltas baltas mano takas per laukus –

Žvaigždės mirga, žvaigždės sako:

Bus jauku...

Beldžiasi šventės į mūsų namus ir širdis. Gruodžio 22 d. gimnazijoje vyko tradicija tapęs renginys „Kalėdų giesmė“. Šis renginys vyko jau šešioliktus metus. Nejučiomis giesmė mus sukvietė bendrai maldai. Renginio metu kiekviena klasė ir mokytojai atliko po giesmę. Antros klasės mokinė Melita dovanojo smuikelio muziką, eiles deklamavo antrokė Jorūnė ir ketvirtokė Urtė, o renginio vedėjai I g. kl. mokiniai Aistė ir Mantas pasakojimais nukėlė į stebuklu ir ramybę dvelkiantį pasaulį, primindami apie Jėzaus gimimą. Šventę vainikavo visų klasių bendra giesmė „Bažnytėlėj debesų“. Linkėjome vieni kitiems jaukių švenčių, to linkime ir kiekvienam iš jūsų. 

4 klasės mokinė Urtė Reklinaitė

DĖMESIO

SVEIKINAME

          Kauno rajono 9-13 metų mokinių knygų pristatymo konkurso ,,Jeigu Knyga prakalbėtų..." laureatus: VASARĘ STEPONAITYTĘ (5 kl.) LAIMĮ MOCKŲ (6 kl.) ir DEIMANTĘ MOCKUTĘ (7 kl.).

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija