Lietuvių kalbos savaitė – 2023

Vasario 27 diena. Dailyraščio konkursas „Myliu Lietuvą!“

 

 

Vasario 28 diena. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados II (Sūduvos regiono) etapas

 

 

Kovo 1 diena. Iniciatyva „Atrask lietuviškus žodžius, kurie lydės Tave visus metus“

 

 

Kovo 2 diena. Raštingiausio mokinio konkursas

 

 

Kovo 3 diena. Protmūšis ,,Aš myliu gimtąją kalbą...“

 

 

KONFERENCIJA ,,MOKINYS- MOKINIUI“

          Kovo 2 dieną, Domeikavos gimnazijoje, įvyko penktoji konferencija ,,Mokinys – mokiniui“.

          Konferencijos tikslas – formuoti jauno žmogaus nuostatas ir vertybes, stiprinančias asmens pasiryžimą sveikai, atsakingai gyventi. Šiame renginyje susirinko gausus būrys garbingų svečių tarti sveikinimo žodį: biomedicinos mokslų daktarė - Sandrija Čepkauskienė, KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas - Ainius Lašas, Kauno apskrities VPK Kauno r. PK bendruomenės pareigūnai, Kauno r. visuomenės sveikatos biuro direktorius - Laurynas Dilys ir daugelis kitų. Šioje konferencijoje savo prenešimus skaitė ir Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai: Arminas Maziliauskas 6 kl -. ,,Kaip stabdyti psichotropinių medžiagų vartojimą mokykloje“, Viktorija Girniūtė 8kl. -  ,,XXI amžiaus nuodas – elektroninės cigaretės“, Modestas Žilgevičius, Laimutis Barkauskas, Arnas Klimavičius pristatė puikų video pranešmą pavadinimu ,,Būk savo Rokis“. Taip pat konferencijoje pranešimų klausėsi bei žinių sėmėsi Goda Kontrimaitė 8 kl. ir Ernaras Baravainis II g. klasė.

          Konferencijos dalyviams buvo įteiktos padėkos bei prizai. Mokiniai pasisėmė žinių, sužinojo kokios veiklos bei projektai vyksta kitose mokyklose, pabendravo su kitų mokyklų mokiniais. ,,Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui“.

 

Soc. pedagogė S.Dobrovolskė,

psichologė G. Jegorovaitė,

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E.Bučienė

 

 

SUSITIKIMAS SU ILIUZIONISTU MANTU WIZARD

          Vasario 20 dieną vykdome į Domeikavos gimnaziją, kur vyko Kauno rajono Mokinių tarybų susitikimas su iliuzionistu Mantu Wizard. Mantas papasakojo apie savo patirtį mokykloje ir kaip pasirinko tapti iliuzionistu. Jis su mokiniais pasidalino, kaip į tokį pasirinkimą reagavo aplinkiniai ir ko pasiekė, pasirinkęs šį karjeros kelią. 

          Svečias buvo labai linksmas ir pozityvus, skatino daug svajoti ir nebijoti išbandyti kuo daugiau skirtingų sričių. Žinoma, Mantas parodė įspūdingiausių triukų. Nors ir stebėjome jį visą laiką, vis tiek nesupratome, kaip jis tai padarydavo. Buvo labai smagu susitikti su tokiu įdomiu žmogumi!

 

MT narė, III gimnazijos klasės mokinė Eivilė Račaitė

 

 

VASARIO 21-OJI - TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA

          Kalba gimtoji - amžina, šventa. Kokia garbė juk mums kalbėti ja Lietuviška, skambia, unikalia Gimtąja, savita tarme. Ir nesvarbu, kur esame, kada... Atminkime, jog visada: Išliks kalba - išliks tauta. 6 klasės mokiniai per integruotą IT ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoką pasirinktoms lietuvių patarlėms apie kalbą sukūrė QR kodus ir juos prilipdė gimnazijos antrame aukšte prie kabinetų durų. Nuskenavę telefonu perskaitykit, kokią patarlę slepia QR kodas.

 

Adrija Šliktaitė, 6 kl.

 

 

UŽGAVĖNĖS

          Užgavėnės - labai savita ir žaisminga tradicinė šventė. Seni žmonės sakydavo, kad jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi.

          Dabartiniai Užgavėnių papročiai - tai liekanos senovės šventės apeigų, kuriomis siekta nulemti derliaus gausumą. Šių metų vasario 21 d. mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai taip pat šventė Užgavėnes. Septintos klasės mokiniai su šūksniais ir dideliu triukšmu per penktą pamoką aplankė visas klases, šventine nuotaika užkrėsdami kitus. Nors oras ir nelepino, tačiau po penkių pamokų visi drauge apsupome laužą, uždegėme Morę. Susibūrę gausiame rate, stebėjome degančią Morę, Lašininio su Kanapiniu dvikovą. Sudeginę Morę ir pasitikę pavasarį išskubėjome į klases skanauti blynų su gardžia uogiene. 

 

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PIEŠINIUOSE ATGYJA TARMIŠKI ŽODŽIAI“

          Vasario 21-oji - Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Šiai dienai paminėti, gimnazijoje vyksta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda „Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“.

          Vaikai, kartu su tėveliais, mokytojais, aptarė savo kalboje vartojamus, ar vartotus tarmiškus žodžius ir pasirinkę vieną iš jų iliustravo. 

          Parodos dalyvių darbai dalyvauja ir Panevėžio lopšelio – darželio „Nykštukas“ organizuojamoje Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“. Tikimės, kad ir mūsų gimnazijos mokinių darbai pateks į kuriamą elektroninį parodos pristatymo albumą.

 

Logopedė Kristina, specialioji pedagogė Renata

 

 

PATYRIMINIS UGDYMAS

          Su pradinių klasių mokiniais pradėjome ruoštis pavasariui. Pasėjom gėlių, daržovių. Tikimės, kad bus ir gražu ir sotu. Pamatę mažųjų veiklą abiturientai taip pat užsinorėjo pasėti arbūzų ir gėlių sėklyčių.

 

 

GIMNAZISTŲ IŠVYKA

          II gimnazijos klasė  lankėsi Kaune. Loginį mąstymą išbandė pabėgimo kambaryje, gamtos žinias gilino T. Ivanausko zoologijos muziejuje. 

 

 

IT IR LIETUVIŲ KALBOS INTEGRUOTAS PROJEKTAS ,,LAIŠKAS LIETUVAI“

Tai gražiai skambėjo žodžiai: 

Laukas, pieva, kelias, upė. 

Tai gražiai iš jų išaugo. 

Vienas žodis – Lietuva.

                       (Just. Marcinkevičius) 

Vasario 16-ajai paminėti skirtas IT ir lietuvių kalbos integruotas projektas ,,Laiškas Lietuvai“ – 6 klasės mokinių kūrybiniai darbai: koliažai ir achrostikai apie Lietuvą.

 

 

VASARIO 16 - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

          Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai nuvilnijo per visą Lietuvą. Kai šventės dvasia apima visą šalį, Čekiškės kraštas šią dieną irgi švenčia kartu, vieningai, linksmai ir kūrybiškai. Šios svarbios mūsų tautai dienos rytą žmonės rinkosi Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur vyko iškilmingos Šv. Mišios ir RKC Ariogalos mišraus vokalinio ansamblio ,,Radasta“ koncertas. Prie paminklinio kryžiaus, skirto profesoriui Pranui Dovydaičiui atminti, šventoriuje padėtos gėles ir uždegtos atminimo žvakeles. Skautai ir mažieji skautukai su skautų vadovėmis V. Vėlavičiene ir R. Kochanauskaite  pėsčiomis vyko į Prano Dovydaičio sodybvietę. Ten vaišinomės koše ir karšta arbata, kartu su ansambliu ,,Radasta“ dainavome dainas. Smagu kai prie bendro laužo renkasi Čekiškės krašto bendruomenės, gimnazijos bendruomenė ir seniūnijos gyventojai.

          Vasario 16-oji primena mums Lietuvos laisvės kovas, simbolizuoja nepriklausomybės metų pasiekimus, Profesorius Pranas Dovydaitis rašė: „Lietuvių tautai šiandien itin reikalingi pilni ir visatingi žmonės, kurie mokės pasiimti, kas visose (...) srovėse yra gera. Tik šitaip mūsų tauta galės iškilti į tikrosios žmonybės aukštumas ir susilauks tikrai šviesios ateities“.

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija