• Kategorija: Biblioteka
 • Peržiūros: 5000

Biblioteka

Biblioteka – informacinis centras

 

Prisiartinęs prie knygų, niekad nerasi jų miegančių, paklaustos jos neslepia savo minčių: jei klysti, jos nebara, padaręs kvailystę, neišgirsi jų pašaipos... (Richard de Bury)

Bibliotekoje yra 12 darbo vietų, iš jų 4 – kompiuterizuotos. Kompiuteriai sujungti į tinklą, yra internetinis ryšys. Bibliotekoje, informaciniame centre vyksta pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, susitikimai, konkursai, olimpiados, įkurtas ugdymo karjerai centras

Bibliotekos – informacinio centro funkcijos

Gimnazijos biblioteka, informacinis centras vykdo informacines ir edukacines funkcijas:

 • tikslingai komplektuoti mokyklos bibliotekai aktualų fondą, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • stiprinti moksleivių informacinės kultūros įgūdžius ir gebėjimus (ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius);
 • skatinti moksleivius skaityti, plėsti jų kompetencijas;
 • sudaryti sąlygas bei galimybes naudotis informacinėmis technologijomis;

Bibliotekos – informacinio centro paslaugos

 • Knygų ir kitų dokumentų (išskyrus enciklopedijas, žodynus ir žinynus) išdavimas skaitytojams į namus.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Mokytojų ir mokinių konsultavimas, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Ugdymo karjerai paslaugų teikimas.
 • Parodų rengimas.
 • Informacijos paieška internete.

 

Naudingos nuorodos:

https://skaitymometai.lnb.lt/

https://www.lrt.lt/mediateka/video/lrt-pamokeles

https://www.lrt.lt/mediateka/video/idomiosios-pamokos-tiesiogiai

https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/vakaro-pasaka

 

Nuorodos čia:


KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS


KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS TVARKA

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI


PAČIOS ĮDOMIAUSIOS IR VERTINGIAUSIOS REKOMENDACIJOS VISIEMS – IR MOKINIAMS, IR SUAUGUSIEMS

 

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija