PROJEKTAS „ KALĖDOS VAIKŠTO TYLIAI“

          Adventinio laikotarpiu, Kybartų „Rasos“ mokykla, organizavo Respublikinį virtualų projektą „Kalėdos vaikšto tyliai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams atskleisti meninius gebėjimus, prigimtinius talentus ir gabumus, kūrybines galias. 

          Projekte dalyvavo ir mūsų gimnazijos 4 klasės mokinė Austėja Tranevičiūtė. Mergaitė išmoko ir deklamavo Kęstučio Ivinskio eilėraštį „Kalėdų nykštukas“. Ačiū Austėjai už drąsą.

 Logopedė Kristina Dovidaitienė

KALĖDINIS KARNAVALAS „71 KANALAS“

          Gruodžio 27 d. gimnazijoje praūžė kalėdinis karnavalas. Šis renginys yra tradicinis ir vyksta jau daugelį metų. Jo laukia ne tik Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai, bet ir mokinių tėvai, miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojai. IV g. klasės mokiniai, atsakingi už karnavalo organizavimą, paskelbė pasirodymų temą – „TV  laidos“.  

          Pilnutėlėje žiūrovų aktų salėje 18 val. prasidėjo klasių pasirodymai: 7 klasės mokiniai varžėsi ,,kelyje į žvaigždes“, tačiau nugalėjo draugystė; 8 klasės mokiniai sukosi šokių aikštelėje; I g. klasės gimnazistai  scenoje „davė garo“, II g. klasė įvykius apylinkėse aiškinosi išsikvietę farus, III g. klasė visas aktualijas perteikė „dviračio žiniose“, na o mokytojai, kurie karnavale dalyvauja bene 35 kartą,  „71 kanalo“ žiūrovus sveikino ir visa ko gerausio linkėjo siųsdami nuostabiausias dainas. Savo pasirodymą mokytojai baigė finaline daina, kurią dainavo gimnazijos direktorius R. Saltonas ir muzikos mokytojas A. Furmonas, o jiems pritarė visi karnavalo dalyviai. 

          Baigiantis „71 kanalo“ programoms gimnazijos direktorius R. Saltonas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L Rutkauskienė padėkojo dalyviams už puikų pasiruošimą ir linksmus pasirodymus. 

KALĖDŲ GIESMĖ

Baltas baltas mano takas per laukus –

Žvaigždės mirga, žvaigždės sako:

Bus jauku...

Beldžiasi šventės į mūsų namus ir širdis. Gruodžio 22 d. gimnazijoje vyko tradicija tapęs renginys „Kalėdų giesmė“. Šis renginys vyko jau šešioliktus metus. Nejučiomis giesmė mus sukvietė bendrai maldai. Renginio metu kiekviena klasė ir mokytojai atliko po giesmę. Antros klasės mokinė Melita dovanojo smuikelio muziką, eiles deklamavo antrokė Jorūnė ir ketvirtokė Urtė, o renginio vedėjai I g. kl. mokiniai Aistė ir Mantas pasakojimais nukėlė į stebuklu ir ramybę dvelkiantį pasaulį, primindami apie Jėzaus gimimą. Šventę vainikavo visų klasių bendra giesmė „Bažnytėlėj debesų“. Linkėjome vieni kitiems jaukių švenčių, to linkime ir kiekvienam iš jūsų. 

4 klasės mokinė Urtė Reklinaitė

DĖMESIO

SVEIKINAME

          Kauno rajono 9-13 metų mokinių knygų pristatymo konkurso ,,Jeigu Knyga prakalbėtų..." laureatus: VASARĘ STEPONAITYTĘ (5 kl.) LAIMĮ MOCKŲ (6 kl.) ir DEIMANTĘ MOCKUTĘ (7 kl.).

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJA PRADINĖSE KLASĖSE

          Psichoaktyvių medžiagų prevencija pradinėse klasėse yra svarbus žingsnis formuojant sveikos gyvensenos pamatą vaikams. Mokiniams užsiėmimus vedė gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Mokiniai užsiėmimų metu susipažino su vaistų vartojimo taisyklėmis ir kaip atsakingai elgtis su jais. Taip pat išvydo pavojingų medžiagų ženklinimą ir išgirdo cheminių medžiagų naudojimo taisyklės, atliko užduotėles ,, Kas sveika ir kas žalinga sveikatai‘‘, ,,Ką būtina, ką ir ko negalima daryti mokiniams?‘‘. Užsiėmimų metu išgirdo ir situacijos analizę apie veikėjo dienotvarkę. Visi noriai įsitraukė į diskusiją. Mokiniai išgirdo ir patarimus, kaip pasakyti ,,Ne‘‘ geriausiam draugui, kadangi mokiniams yra labai svarbu turėti  geriausią draugą.

          Prisiminkime, labai svarbu kurti sveikus įpročius ir formuoti saugų aplinkos suvokimą vaikams, kurie ateityje galės priimti sprendimus dėl savo sveikatos. Šis įgūdis yra svarbi dalis jų gyvenime dabar ir ateityje. Šio amžiaus mokiniai dar neturi susiformavusių žalingų įpročių, todėl jiems svarbu stiprinti psichologinį atsparumą.

          ,,Būkime pavyzdžiu, savo vaikams!’’.

EDUKACINĖ PAMOKA GAMTOS TYRIMO CENTRE VILNIUJE, MINERALŲ MUZIEJUJE ,,DANGAUS KŪNŲ, NUKRITUSIŲ LIETUVOJE, TYRIMAS‘‘ IR ORIENTACINIS ŽAIDIMAS ,,VILNIAUS KODAS – PASAULIO PAVELDAS‘‘

          Gruodžio 13 d. IV gimnazijos klasės mokiniai su chemijos – fizikos mokytoja J. Girniuviene vyko į Vilnių, gamtos tyrimo centre, mineralų muziejuje vykusią edukacinę pamoką ,,Dangaus kūnų, nukritusių Lietuvoje, tyrimas‘‘. Muziejaus darbuotoja gimnazistus supažindino su mineralais, grynomis medžiagomis, patys analizavo jų sudėtį mikroskopų, padidinamųjų stiklų pagalba. Įdomiausia buvo savo rankose laikyti dangaus kūnus – meteoritus, kurie yra nukritę Lietuvoje bei kitose valstybėse, sužinoti jų sandarą, savybes.

          Po edukacinės pamokos, mokiniai vyko į orientacinį žaidimą iš kultūros paso siūlomų renginių  ,,Vilniaus kodas – pasaulio paveldas‘‘. Pasiskirstę į 4 grupes, ieškojo atsakymų patys, džiaugiausi, kad buvo drąsūs ir klausė praeivių nuomonės. Žaidimas lieka žaidimu – nugalėjo draugystė.

          Sužinoję ir pamatę įdomių faktų apie meteoritus, mineralus, atsipalaidavę orientacinio žaidimo metu, pozityviai nusiteikę, grįžom namo.

Chemijos – fizikos mokytoja J. Girniuvienė

KERAMINIKIO ŽAISLIUKO GAMYBA

          Belaukiant švenčių! Gruodžio 13d. 1-4 klasių mokiniai turėjo gražią edukaciją - keramikinio žaisliuko gamybą. Vaikai galėjo pasigaminti net po keletą žaisliukų. Juos dekoravo ir dažė pirštukais. Edukacija suteikia ne tik džiaugsmo mažoms širdelėms, tačiau ir praplečia vaikų akiratį bei suteikia galimybę būti kūrybingiems!

1 kl. mokytoja Jolanta Kasparavičienė

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija