• Kategorija: Projektinė veikla
  • Peržiūros: 2235

Vykdomi projektai

2020 - 2021 m. m.

 

Respublikinis švietimo įstaigų kūrybinis projektas „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“

Respublikinis projektas ,,Kultūros pasas"

Tarptautinis kultūros projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Respublikinis projektas VEIK (grupiniai užsiėmimai mokiniams)

Respublikinis projektas ,,Giminės medis 2020“

Respublikinis socializacijos- vasaros poilsio projektas ,,Medžių miestas“

Respublikinis socializacijos projektas ,,Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa

Jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo grupė ,,Aš tarp kitų“

eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“

LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“

 

2019 - 2020 m. m.

 

Respublikinis projektas ,,Raktas į sėkmę“

Respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“

Tarptautinis projektas ,,Eismo gyvatėlė“

Respublikinis socializacijos- vasaros poilsio projektas ,,Keliauk, patirk, pažink“ (skautų stovykla)

Respublikinis SSM projektas ,,Sveikata visus metus“

Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“

Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Tarptautinis kultūros projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Respublikinis projektas VEIK (grupiniai užsiėmimai mokiniams)

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa


2018-2019 m. m.


Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"


Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ 

Pilietinės iniciatyvos projektas ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Tarptautinis projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė"

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa

Respublikinis projektas ,,Pažink valstybę"

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija