• Kategorija: Nuotolinis mokymas
  • Peržiūros: 2267

Pradinių klasių tvarkaraštis

 ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS 1-4 KLASIŲ

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) TVARKARAŠTIS IR RYŠIO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Laikas 

Veikla 

Ryšio priemonės

1. 

9:00-13:00

Vaizdo konferencijos;

Savarankiškas mokymas(is) pagal tvarkaraštį (informacijos paieška, tyrimai, bandymai);  .

Individualus  darbas (pratybų sprendimas, kitų užduočių atlikimas);

Individualios konsultacijos su mokytoju.

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

EMA, EDUKA pratybos

2.

Anglų kalba 

(pagal tvarkaraštį pirma savaitės pamoka – 

video konferencija;

Antra pamoka – savarankiškas mokymas(is),

(individualios konsultacijos su mokytoja).

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

3.

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 Tamo dienynas,

 mob. ryšys

4.

Muzika (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas, mob. ryšys

5.

Klasės valandėlė (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka, 

TAMO dienynas,

Messenger

6.

Neformalusis švietimas (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 TAMO dienynas, 

You tube kanalas, 

Messenger

  7. 

10:00-13:00

PAGALBOS SPECIALISTAI

Logopedės konsultacijos (pagal tvarkaraštį)

     Psichologės individualios konsultacijos (pagal tvarkaraštį, pagal susitarimą)

   Socialinės pedagogės konsultacijos, užsiėmimai (pagal individualų susitarimą, pagal poreikį)

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas,

Mob. ryšys,

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija