Vaiko gerovės komisija

 Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

 

Gimnazijos vaiko gerovės komisiją sudaro:

 Eil.

 Nr. 

 Vardas , pavardė

 Pareigos

 Statusas

 1.

 Laimutė Berštautienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Pirmininkė

 2.

 Laimutė Rutkauskienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Pirmininkės pavaduotoja 

 3. 

 Jolanta Žėglevičienė

 Mokytoja

 Sekretorė

 4. 

 Daiva Aleknienė

 Mokytoja

 Narė

 5. 

 Diana Tovtkevičienė

 Mokytoja

 Narė

 6. 

 Renata Kochanauskaitė 

 Specialusis pedagogas

 Narė

 7. 

 Gintautė Jegorovaitė

 Psichologė

 Narė

 8.

 Kristina Dovydaitienė

 Logopedė

 Narė

 9.

 Enrika Bučienė

 Sveikatos priežiūros specialistė

 Narė

 10.

 

 

 

 

 

Jei iškilo problema. Kur kreiptis?

Jei iškilo problema gimnazijoje, mokinys ar jo tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba gimnazijos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu – logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

 Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriuje ,,Teisinė informacija“, Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt.

Plačiau apie gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklą ir funkcijas skaitykite VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija