Specialioji pedagogė, logopedė

Specialioji pedagogė – logopedė Renata Kochanauskaitė

 

 Savaitės dienos

 Darbo laikas

 Pirmadienis

 8:00 – 14:00

 Antradienis

 8:00 – 14:30

 Trečiadienis

 8:00 – 14:30

 Ketvirtadienis

 8:00 – 14:00

 Penktadienis

 8:00 – 12:00

 

Specialiosios pedagogės teikiamos paslaugos

  • atlieka pedagoginių mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip paruošti pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos darbe;
  • bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu;
  • konsultuoja tėvus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui  klausimais.

 

Logopedės teikiamos paslaugos

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;
  • nustato kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
  • teikia pagalbą pogrupinių ir individualių pratybų metu;
  • konsultuoja mokinių tėvus.
Joomla templates by a4joomla