• Kategorija: Socialinė pedagogė
 • Peržiūros: 2481

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Sandra Dobrovolskė

kontaktinis telefonas +370 60199911

 

 

 

 (Pastaba: 50% socialinės pedagogės darbo laiko gali būti skirta darbui ne gimnazijoje – seminarai, pasitarimai, apsilankymai mokinių namuose, mokinių atstovavimas, konsultacijos kitose įstaigose). Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų, todėl gali keistis.

Socialinės pedagogės teikiamos paslaugos

 • Konsultuoja mokytojus socialinės pagalbos, socializacijos klausimais.
 • Dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas.
 • Atstovauja mokyklai bendruomenės socialiniuose reikaluose.
 • Dirba su moksleiviais (individualiai ir grupėmis).
 • Teikia ilgalaikę ir trumpalaikę pagalbą turintiems socialinių problemų moksleiviams.
 • Palaiko ryšį su elgesio rizikos grupių moksleivių šeimomis, esant poreikiui lanko juos namuose bei koordinuoja pagalbą šeimai.
 • Sistemingai tvarko nemokamo mokinių maitinimo gimnazijoje dokumentus, moksleivių sąrašus.
 • Teikia informaciją mokinių tėvams ir pedagogams apie socialinės paramos šeimai bei nemokamo maitinimo tvarkos gimnazijoje pokyčius.
 • Kontroliuoja nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje.
 • Mokinio tėvams, globėjams nepateikus reikiamų dokumentų, ištyrus situaciją šeimoje, tarpininkauja išrūpinant mokiniui nemokamą maitinimą gimnazijoje.
 • Dalyvauja gimnazijos komisijų darbe.
 • Vykdo prevencines programas.
 • Vykdo nelankančių gimnazijos mokinių apskaitą.
 • Atlieka tyrimus (rekomendavus gimnazijos administracijai ir pedagogams, iškilus probleminei situacijai).
 • Organizuoja paskaitas, diskusijas, bei susitikimus su įdomiais žmonėmis.
 • Dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Dalyvauja Pedagogų tarybos posėdžiuose, direkciniuose pasitarimuose, teikia siūlymus, kelia problemas, teikia rekomendacijas padėčiai gerinti.
 • Kontroliuoja mokinių pamokų lankymą, bendradarbiauja su  klasių vadovais, mokytojais, sveikatos priežiūros specialiste, prisideda prie bendrų gimnazijoje vykdomų projektų-programų.

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija