SVEIKINAME Jus, Sandra Virbukiene, įvykdžius „eTwinning“ projektą. Dėkojame, kad pateikėte paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui (toliau – NKŽ) gauti. Tai – pirmoji Jūsų teikiama paraiška NKŽ gauti. Sveikiname!

Pirmiausia džiaugiamės, kad jau įgyvendinote 1 projektą ir kaupiate  tarptautinių virtualaus bendradarbiavimo projektų patirtį. Ačiū Jums. Vertinant Jūsų asmeninį indėlį Jums taikomi pradedančio  projektų vadovo veiklos vertinimo kriterijais.

Įvertinę projekto TwinSpace (toliau – TwSp) ir NKŽ paraiškos turinį, teikime projekto įgyvendinimo analizę ir pasiūlymus pagal projekto veiklos kokybės vertinimo sritis:

  1. Pedagoginis inovatyvumas ir kūrybiškumas.Tarptautiniai virtualaus bendradarbiavimo projektai turi pagrindinį tikslą – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams bendradarbiauti virtualioje aplinkoje. Jūsų projekto idėjos ir veiklos  - inovatyvios ir prasmingos, tačiau Twinspace dienoraščio įrašai iš dalies atskleidžia partnerių veiklą  virtualioje erdvėje. Projekto uždaviniai  aiškūs, konkretūs, pasiekiami ir pamatuojami.
  2. Integravimas. Projekto veiklas integravote į menines (dailės, muzikos, šokio) veiklas. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „projektas buvo integruotas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose, vestos integruotos pamokos popietės, susitikimai su VDU Erasmus ir nuolatinių tarptautinių studijų studentais Netradicinės užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokos, valandėlės, popietės – virtualūs susitikimai su VDU Erasmus ir tarptautinių nuolatinių studijų studentais iš užsienio universitetų“ Puiku. Virtualioje bendradarbiavimo aplinkoje neradome jūsų sukurtus puslapių, kuriuose atsispindėtų projekto mokinių integracinės veiklos.
  3. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas virtualioje erdvėje –tobulintina Jūsų projekto sritis. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „gerąja patirtimi su Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojomis naudojantis Google clasroom programa.“ Twinspace‘e vertintojas įžvelgė daugiau rezultatų pateikimą nei bendradarbiavimą virtualioje erdvėje.
  4. IKT naudojimas Twinspace aplinkoje sunku identifikuoti  Jūsų sukurtus puslapius. Tačiau 91 įkelta nuotrauka įrodo jūsų veiklas projekte. Džiaugiamės,  kad stengiatės  išnaudoti Google įrankius. Rekomenduojame aktyviau pasinaudoti Twinspace teikiamomis galimybėmis:  kuri puslapius, diskutuoti forume ir kt.
  5. Rezultatai, refleksija, poveikis.NKŽ paraiškoje vertintojas rado Jūsų projekto veiklų neformalų kokybinį įsivertinimą. Rekomenduojame panaudoti Twinspace įrankius rezultatų poveikio matavimui. Plati projekto sklaida: seminarai, konferencijos ir pan. Puiku.

 Jūs dalyvavote projekte, kuriame dauguma veiklų įgyvendintos tinkamai. Ačiū. Surinkus pakankamą balų skaičių, Jums suteikiamas NKŽ už projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /world universities to schools“. Sveikiname!

Nuoširdžiai dėkojame, kad vykdote tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ projektus. Linkime Jums ilgos ir produktyvios draugystės su programa!

Pagarbiai,
tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo 
projekto „eTwinning“ komanda

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2022 

 

          Rugpjūčio 25 d. popietę į nacionalinių „eTwinning“ apdovanojimų šventę Vilniuje, viešbutyje „Radisson Blu Lietuva Hotel“, rinkosi aktyviausi programos „eTwinning“ bendruomenės nariai. Iškilmingoje ceremonijoje Nacionaliniais kokybės ženkleliai įteikti mūsų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Laimutei Litvinskienei ir socialinei pedagogei Sandrai Dobrovolskei, vykdžiusioms programos „eTwinning“ projektus 2021-2022 mokslo metais. Kokybės ženklelis – tai konkretus pripažinimas mokytojams ir mokykloms, kad jų eTwinning veikla pasiekė aukštą lygį.

 

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2021

 

 

       Rugpjūčio 25 dieną VU Kairėnų botanikos sode Švietimo mainų paramos fondo organizuojamų kasmetinių programos „eTwinning“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis gimnazijos socialinei pedagogei Sandrai Virbukienei už 2020-2021 m. m. vykdytas veiklas kartu su partneriais iš Kauno miesto ir rajono mokyklų eTwining projekte "Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų bei kitų dalykų pamokose". Renginyje tarp 150 dalyvių - vykdyto projekto koordinatorės Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė - Bliūmienė, l/d "Linelis" direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, partnerė iš KTU Vaižganto progimnazijos mokytoja Jūratė Valančauskiene ir gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas. 

         Dėkoju mokytojoms Eglei Simonaitienei, Eglei Linkevičiūtei, Ingridai Subačienei, Danguolei Gudžiuvienei už bendradarbiavimą vykdant projektą. 

 

Projekto koordinatorė gimnazijoje Laimutė Litvinskienė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija