TRADICINĖ MOKYTOJŲ IŠVYKA

          Mokytojo darbas įtemptas ir atsakingas, todėl kelionės leidžia pasimėgauti poilsiu. Čekiškės gimnazijos mokytojų kolektyvas mėgsta kartu keliauti. Šįkart vykome į Lenkiją. Pakeliui į Gdanską apžiūrėjome Hitlerio būstinę – Vilko guolį. Tai viena iš dvidešimties jo būstinių. Bet Vilko guolis-  viena svarbiausių, iš kurios Antrojo pasaulinio karo metais Hitleris vadovavo Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms – Vermachtui. Dabar čia išlikę apie du šimtus įvairios paskirties tiek gyvenamųjų, tiek tarnybinių pastatų, bunkerių bei barakų liekanų.  Kelionę tęsėme Gdanske- apžiūrėjome jo nuostabų senamiestį. Kitą dieną svečiavomės Sopote- viename iš garsiausių Lenkijos kurortų. Čia ne tik žavėjomės miesto architektūra, bet ir mėgavomės jūros malonumais. Trečią dieną lankėmės Malborko pilies komplekse. Tai viena didžiausių viduramžių pilių Europoje. Pilių komplekse eksponuojami viduramžių ginklai, amatininkų dirbiniai, skulptūros, gintaro papuošalai. Tokios kelionės ne tik leidžia pailsėti, bet ir praturtina: galime labiau pažinti kitos šalies kultūrą, patirti naujų įspūdžių.

Mokytoja L. Šukytė

SKAUTŲ VASARA

          Šią vasarą Dubysos tunto skautai iš Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos stovyklavo Dzūkijoje. Vaizdingame Darželių kaime stovykloje "Skautauk ir auk prie Grūdos" vaikai praleido beveik savaitę. Aplankyta Ūlos akis, Zervynų ir Margionių senoviniai kaimai, naujai įkurtas stumbrynas. Daug įspūdžių vaikams sukėlė nakvynė senoviniam kluone, Čepkelių raistas, maudynės Grūdoje ir kartu su vietos bendruomene Joninių šventė su pagoniškomis apeigomis. Laisvalaikis- žaidimai su broliais ir sesėmis, bei skautoramos.

II G. KLASĖS MOKINIŲ IŠVYKA Į KAUNĄ

          Birželio 13 dieną II g. mokiniai vyko į Kultūros paso edukaciją ,,Angelų takais“. Tai - virtualios realybės filmas, kuriame klausėmės M. K. Čiurlionio muzikos ir matėme jo paveikslų: ,,Ramybė“, ,,Angelėliai“, ,,Aukuras“ , ,,Angelas“, ,,Žinia“ ir ,,Saulė“ vizualizaciją. Visi labai likome sužavėti, nes stebėjome pasaulį pro virtualius akinius. Popietę praleidome ,,Uno parke“, kuriame bandėme įveikti įvairias kliūtis trasose, peržengti savo drąsos ribas ir patyrėme aštrių įspūdžių. 

Gabrielė Zavadzkytė, II g klasė

 

MAŽŲJŲ ,,VEIKSMO BANGA“

          Šventė „Veiksmo banga“ sulaukė ypatingo dėmesio – prie jos prisijungė ir darželio vaikai. Mažieji dalyviai riedėjo dviratukais, paspirtukais bei balansiniais dviratukais, mokėsi saugaus eismo taisyklių ir ženklų, atliko mankštą bei įveikė įvairias kliūtis. Šios veiklos ne tik skatino fizinį aktyvumą, bet ir ugdė vaikų pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo bei kitas kompetencijas. Vaikai entuziastingai įveikė paruoštą trasą su kliūtimis, o šventės pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti apdovanojimai, įvertinant jų pastangas ir aktyvų dalyvavimą.

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMAS PROJEKTE „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS“

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija. 

20 Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, gaus standartizuotas gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemones ir įrangą, skirtą atlikti tyrimus, eksperimentus, laboratorinius darbus ir kitas praktines veiklas. Mokyklos papildomai gaus kompiuterinės įrangos, būtinos skaitmeninėms priemonėms ugdymo procese naudoti ir vykdyti pasiekimų patikrinimus. Dalyvaujant projekte bus plečiamos praktinės žinių pritaikymo galimybės, kurios didins mokinių mokymosi motyvaciją ir padės gerinti mokinių pasiekimus.

Projekto biudžetas – 1 976 977,29 Eur.

Nuosavo įnašo dalis – nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Partneris savo iniciatyva ir savo, ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

Projekte numatytos veiklos:

  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą (laborantai, kompiuterių priežiūros specialistai ir pan.).

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”.

Džiaugiamės, kad Čekiškės Prano Dovydaičio gimnaziją pasieks šio projekto ugdymo priemonės.

.

GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS ČEKIŠKĖJE

          Penktadienį, birželio 14 d., gimnazijoje buvo minima Gedulo ir vilties diena.  Jau antri metai  kartu su Vilkijos gimnazijos mokiniais. Vyko istorijos pamoka „Traukinys į nežinią“ prof. Prano Dovydaičio sodybvietėje ir  Pagarbos eitynės į Čekiškės  Švč. Trejybės bažnyčią.  Negrįžusių iš tremties  atminimas buvo pagerbtas tylos minute, aukojamos šv. Mišios. Prie prof. Pranui Dovydaičiui skirto paminklinio kryžiaus buvo padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės.

          Po šv. Mišių skambėjo abiejų gimnazijų mokinių ansamblių atliekamos pilietinės – patriotinės dainos,  vyko akcija „Atminties neištremsi“, kurios metu mokiniai skaitė Čekiškės ir Vilkijos apylinkių ištremtų gyventojų vardus, pavardes.  Ši skaitymų akcija primena skaudų Lietuvos istorijos puslapį, kai 1941-ųjų birželio 14-osios rytą enkavedistai pradėjo vykdyti masinius trėmimus į Sibirą.

          Dėkojame mokiniams, mokytojams aktyviai dalyvavusiems pilietinėje iniciatyvoje ir padėjusiems sugrąžinti namo tuos, kurie negrįžo...

                                       Mokytojos E. Simonaitienė ir L. Litvinskienė

KULTŪROS PASO EDUKACIJA BIRŠTONE

          Birželio 13 dieną mes, I g. klasės mokiniai ir klasės vadovė D. Bradūnienė, vykome į edukaciją elektromobiliu „Kunigaikščių medžioklės Birštono dvaro takais“. Vieninteliais Pabaltijyje, ekologiškaisiais elektromobiliais, lydimi kelionės gidės, išvykome Birštono kurorto takais: Žvėrinčiaus mišku, Vytauto piliakalniu, Škėvonių kalnagūbriu. Nuo 1413 metų jais praėjo visi garsiausi LDK karaliai, Didieji kunigaikščiai, bei jų damos. Važiuojant, buvo pateikiama Karališkojo medžioklės ir poilsio dvaro istorijos pamoka: kaip medžioklės dvaro pramoga viduramžiais Europoje buvo organizuojama ekonominiais sumetimais ir kokio titulo asmenys dalyvavo Birštono medžioklėse; kaip Karalius Jogaila ir Didysis kunigaikštis Vytautas ištisus mėnesius trunkančias medžiokles, naudojo politinėms aktualijoms aptarti; kaip XV-XVI a. buvo saugojama, prižiūrima ir paveldima didžioji Birštono giria. Sustojus prie svarbiausių istorinių poilsio objektų, buvome įtraukti į praktines užduotis: kopėme į Vytauto piliakalnį; ištvermės sportinis pasitikrinimas vyko medžioklės vietose Žvėrinčiaus miške; Birštono girios, menamos po 1422 m. Melno taikos sutarties, platybes  ir Nemuno vingius apžvelgėme, įkopę į aukščiausią Lietuvos bokštą. Ir, žinoma, biuvetėje paragavome natūralaus mineralinio vandens iš gręžinio. Edukacijos metu įgijome naujų istorinių ir gamtamokslinių žinių, prasmingai praleidome laiką.

Goda Kontrimaitė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija