• Kategorija: Nuorodos
  • Peržiūros: 2445

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Kauno rajono švietimo centras http://www.centras.krs.lt/

Viešoji įstaiga ,,Švietimo tinklas" http://www.tinklas.lt
ECDL įgaliotasis testavimo centras http://www.itkursai.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos - Ugdymo plėtros centras http://www.upc.smm.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos - Švietimo aprūpinimo centras http://www.sac.smm.lt
Švietimo politikos centras http://www.svietimas.lt
Švietimo plėtotės centras http://portalas.emokykla.lt
Švietimo mainų paramos fondas http://www.tapk.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.Imnsc.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija