VASARIO 16 - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

          Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai nuvilnijo per visą Lietuvą. Kai šventės dvasia apima visą šalį, Čekiškės kraštas šią dieną irgi švenčia kartu, vieningai, linksmai ir kūrybiškai. Šios svarbios mūsų tautai dienos rytą žmonės rinkosi Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur vyko iškilmingos Šv. Mišios ir RKC Ariogalos mišraus vokalinio ansamblio ,,Radasta“ koncertas. Prie paminklinio kryžiaus, skirto profesoriui Pranui Dovydaičiui atminti, šventoriuje padėtos gėles ir uždegtos atminimo žvakeles. Skautai ir mažieji skautukai su skautų vadovėmis V. Vėlavičiene ir R. Kochanauskaite  pėsčiomis vyko į Prano Dovydaičio sodybvietę. Ten vaišinomės koše ir karšta arbata, kartu su ansambliu ,,Radasta“ dainavome dainas. Smagu kai prie bendro laužo renkasi Čekiškės krašto bendruomenės, gimnazijos bendruomenė ir seniūnijos gyventojai.

          Vasario 16-oji primena mums Lietuvos laisvės kovas, simbolizuoja nepriklausomybės metų pasiekimus, Profesorius Pranas Dovydaitis rašė: „Lietuvių tautai šiandien itin reikalingi pilni ir visatingi žmonės, kurie mokės pasiimti, kas visose (...) srovėse yra gera. Tik šitaip mūsų tauta galės iškilti į tikrosios žmonybės aukštumas ir susilauks tikrai šviesios ateities“.

 

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija