MIELI ABITURIENTAI,

liko vos keletas dienų, kai esate Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos IV  klasės mokiniai, išskirtinė laida, gimnaziją baigianti nuotoliniu būdu ir priimanti naujus ir netikėtus gyvenimo bei mokymosi iššūkius. Norime palinkėti Jums sėkmės ir kviečiame Jus, mieli abiturientai, Jūsų Tėvelius ir mokytojus, 2020 metų gegužės 22 dieną, 14 valandą jungtis į virtualią Paskutinio skambučio šventę Zoom aplinkoje. 

Administracija

RAJONINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSAS ,,KAS MANO LĖKŠTĖJE?“

 


Mūsų gimnazijos 3 klasės mokiniai:  Urtė Zavadskaitė ir Arminas Maziliauskas dalyvavo nuotraukų konkurse ir tapo nugalėtojais. Jų nuotraukos bus patalpintos 2021 metų pradinukų kalendoriuje.

TIKYBOS OLIMPIADA „GARSTYČIOS GRŪDAS – 2020“

Pirmąją karantino dieną mokydamiesi nuotoliniu būdu (kovo 30 d.), mūsų gimnazijos mokiniai, kurie lanko tikybos pamokas, kartu su dar 50 Kauno arkivyskupijos švietimo įstaigų 8 klasės mokinių dalyvavo tikybos olimpiadoje "GARSTYČIOS GRŪDAS-2020".

Nors prizinių vietų aštuntokai neužėmė, bet aktyviai bei garbingai atstovavo gimnazijai. Geriausiai sekėsi atlikti užduotis ir surinko daugiausiai balų: Aidrija Kazakevičiūtė - 33 , Rytis Rimkus - 31, Skaistė Navasaitytė - 30, Dabušinskaitė Greta - 29, Andrius Abraitis – 28 iš 40. Džiaugiuosi jų rezultatais.

Tikybos mokytoja Laimutė Litvinskienė

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS EKSPERTŲ ĮVERTINIMAS

 


Per Nacionalinį 2,4,6,8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą tikrinamos ne vien mokinių žinios ir gebėjimai, bet ir teiraujamasi  apie mokinių savijautą, mokyklos mikroklimatą, kultūrą  bei patyčias. Patyčių situacijos mokykloje rodiklis apibūdina mokyklos mokinių nuomonę apie elgesį mokykloje, kai mokiniai žemina, skaudina vieni kitus. Mokyklos klimato rodiklis apibūdina mokyklos mokinių savijautą mokykloje ir klasėje, mokymuisi palankią aplinką pamokų metu, vyraujančias elgesio normas. Mokyklos kultūros rodiklis apibūdina mokykloje vyraujantį socialinį-psichologinį klimatą. Šių situacijų mokykloje rodiklis apskaičiuojamas naudojantis mokinių užpildytų klausimynų duomenimis. Nacionalinės švietimo agentūros ekspertai, remdamiesi mokinių atsakymais, išgrynino trisdešimt šalies mokyklų , kuriose jungtinis geros patyčių situacijos rodiklis, geros savijautos mokykloje rodiklis, jungtinis mokyklos kultūros rodiklis šeštose ir aštuntose klasėse yra geriausias. Pagal tai mūsų gimnazija (2019 metų rezultatai) Reitingų žurnalo sudarytoje suvestinėje yra aukštoje aštuntoje vietoje.

Siekiant sumažinti patyčių mastą, mūsų gimnazijoje vykdoma patyčių prevencijos programa, mokytojams ir tėvams rengiami mokymai. Aktyviai šioje srityje darbuojasi ir gimnazijos Mokinių taryba. Patys mokiniai teikia nemažai įvairių iniciatyvų, pasiūlymų. Didelę įtaką patyčių prevencijai mūsų gimnazijoje turi graži bei saugi aplinka. Svarbu, kad kiekvienas mokinys jaučia, kad suaugusieji domisi situacija mokykloje, kad gimnazijoje jis gali pasirinkti savo mėgstamą popamokinę veiklą. Visa mūsų gimnazijos bendruomenė džiaugiasi atnaujintomis ugdymo(si) ir poilsio erdvėmis gražia aplinka, kas taip pat skatina mokinius elgtis gražiai ir kultūringai.

Gimnazijos direktorius R. Saltonas

 

ANTROKŲ ŽEMĖS MENAS

 


Daugiau laiko praleidžiame lauke, sportuojame, žaidžiame ir kuriame. Antrokų Žemės menas.

Joomla templates by a4joomla