KĖDAINIŲ MIESTIETIŠKOJI KULTŪRA. RADVILŲ GIMINĖS ISTORIJA.

          Pažintinės ekskursijos po senamiestį metu 8 klasės mokiniai susipažino su viduramžių miesto specifika ir pagrindiniais bruožais, grožėjosi Kėdainių miesto unikalumu. Aplankė  kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, gilinosi į didikų giminės istoriją, jų tradicijas, nagrinėjo pravardžių reikšmę. Muziejuje išvydo unikalius savamokslio medžio drožėjo Vinco Svirskio (1835–1916) kelių metrų aukščio kryžius ir koplytstulpius. Apsirengę didikų rūbais stengėsi pajausti to laikmečio dvasią. Tai tik maža dalelė unikalios Kėdainių krašto istorijos.

 

 

MOKYKLOS 70-MEČIO JUBILIEJUS „PO BALTA OBELS ŠAKA“

          Nenumaldomai bėgantis laikas labai panašus į baltų pūkų kamuolius vasarą skriejančius per beribes žydrojo dangaus platybes. Atsigulę ant vešlia žole pasipuošusios žemės matome, kad jie slenka labai lėtai, tačiau nesunkiai suprantame, kad taip prabėga diena, savaitė, metai.

          Šiais metais Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija išlydėjo 70-ąją abiturientų laidą. Tiek laidų baigė šią mokyklą ir iškeliavo į platų pasaulį įgyvendinti savo svajonių. O abiturientų, kurie baigė šią mokyklą jau daugiau nei 1500.

          Gegužės 27 dieną Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko mokyklos 70-ies metų paminėjimo renginys „Po balta obels šaka“, kuriame dalyvavo esami ir  buvę mokyklos mokiniai, mokytojai, darbuotojai, svečiai. 

          Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. 13 val. visi atskubėjo į gimnaziją. Prie gimnazijos visus pasitiko „Mažųjų TV studija“. Jaunieji žurnalistai savo studijoje pakalbino ne vieną buvusį mokytoją, mokinį ar svečią. Iš viso tą dieną atvyko net 215 dalyvių. 

          Renginio pradžioje gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas ir pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė visus pasveikino su švente, pasidžiaugė atvykusiais bei perskaitė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno sveikinimą, kuriame meras džiaugėsi gimnazijos pilietiškumu, bendruomeniškumu, reikšmingais pasiekimais rajono ir respublikiniuose projektuose, konkursuose, sportinėse varžybose. Meras palinkėjo ir toliau puoselėti savąją mokyklą, darbais tęsti jos istoriją ir tradicijas. 

          Į šventę atvyko esami ir buvę mokiniai, darbuotojai bei svečiai: Kauno r. kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Jankauskienė, kuri perdavė šilčiausius linkėjimus nuo vedėjo Jono Petkevičiaus bei dovaną gimnazijos bendruomenei – 1000 eurų kelionei; taip pat į šventę atvyko Čekiškės seniūnas Mečislovas Zavedskas, parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius Linas Grigaitis ir kiti - atvykę iš įvairiausių Lietuvos kampelių. 

          Šventinės programos metu apžvelgti nuveikti darbai, pasidžiaugta gimnazijos laidų paroda, džiugiomis akimirkomis, prisiminti istoriniai faktai bei apdovanoti atminimo dovanomis gimnazijos darbuotojai. 

          Po šventinės programos, visi sugūžėjo į gimnazijos sodą, kur savo įgūdžius kortodromo trasoje pademonstravo R. Kochanausko vadovaujamo būrelio nariai. Po trumpo pasirodymo kortodrome visi pasivaišino šventiniu tortu, gimnazijoje keptomis bandelėmis, skautiška koše, pasivaikščiojo po renovuotos gimnazijos erdves, prisiminė tuos gražius moksleiviškus metus bei pasilinksmino vakaronėje „Dar pabūkim“.

          Džiaugiamės svečių, mokinių ir darbuotojų atvykusių į šventę gausa,  nuoširdžiais pokalbiais, bei paliktais gražiais padėkos ir atsisveikinimo žodžiais.

 

 

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ ,,IŠSISKYRIMAS”

Tavojoj gyvenimo knygoj 

Dar puslapių daugel tuščių. 

Reikės juos visus prirašyti 

Darbais, širdimi ir žodžiu.

 

          Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių abiturientai iškilmingai buvo sutikti gimnazijos kieme, kur į dangų paleido balionus su savo svajonėmis ir gimnazijos draugams padovanojo suolelį. Skambėjo dainos, eilėraščių posmai, direktoriaus, gimnazijos svečių, mokytojų, tėvelių, draugų sveikinimai. Geriausiems abiturientams įteiktos padėkos už gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, rajoninių olimpiadų ir respublikinių konkursų prizines vietas, gimnazijos vardo garsinimą. Prano Dovydaičio giminaičiai apdovanojo šauniausią abiturientę – KOTRYNĄ KAMINSKAITĘ.
          Mieli abiturientai, turite susikaupti ir padaryti viską, kad paskutinieji kelionės etapai būtų kuo sėkmingesni.

 

 

SOCIALINIS - SPORTINIS RENGINYS ,,NES BENDRAUTI GERA”

          Lietuvos sporto universitete surengtas 12-asis socialinis sporto renginys "Nes bendrauti gera 2023“. Šiais metais jame dalyvavo 110 Kauno rajono mokinių iš 13 mokyklų.  Renginio metu siekiama gerinti mokinių bendravimo įgūdžius, suteikti judėjimo džiaugsmo. Mokiniai dalyvavo savigynos, gatvės šokių ir judriųjų žaidimų veiklose bei išbandė interaktyvią LU sistemą, kuri ,,matavo“ mokinių gebėjimus greitai reaguoti, skaičiuoti bei reikšti emocijas.  Visas veiklas mokiniams organizavo ir vykdė treniravimo sistemų II kurso studentai.  Mokiniai labai džiaugėsi galėdami išbandyti naujas veiklas, susipažinti su kitų mokyklų mokiniais bei smagiai praleisti laiką.

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

 

 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA ČEKIŠKĖJE

          Gegužės 25 dieną Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko Kauno rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė diena. Mokytojai, susipažino su kordinių greituminių automodelių sportu, kurį pristatė vadovas Raimondas Kochanauskas, dalyvavo ir tobulinosi žaidimuose, funkcinėje treniruotėje. Raudondvario gimnazijos mokytojas Gintaras Daugėla pristatė sąnarių mobilumo pratimus. Metodinę dieną užbaigėme draugiškomis tinklinio varžybomis. 

 

Kristina Salinkienė -Vainauskienė

 

 

FESTIVALIS ,,TAIP LINKSMINOSI MŪSŲ SENOLIAI” ARIOGALOJE.

          Gegužės 25d. mūsų mažylių ,,Lašeliukų” ir ,,Peliukų” jungtinė komanda atstovavo gimnazijai respublikiniame festivalyje ,,Taip linksminosi mūsų senoliai” Ariogaloje. Prisišokom sočiai ir parsivežėme daug gerų emocijų, puikios nuotaikos, ,,užsidirbome” dovanų.

 

 

SVEIKINAME

          NEISON OKULEVIČIŲ (mokytoja K. Salinkienė Vainauskienė) Kauno rajono sporto žaidynių lengvosios atletikos rutulio stūmimo rungtyje, berniukų grupėje, laimėjus I vietą. NEDĄ LESKAUSKĄ (mokytoja K. Salinkienė Vainauskienė) šuolio į tolį rungtyje laimėjus III vietą.

 

 

SVEIKINAME

          Gegužės 24 d. Garliavos meno mokykloje įvyko tradicinė gabiausių Kauno rajono moksleivių pagerbimo šventė. Joje buvo apdovanoti rajono vardą garsinantys mokiniai, įvairių olimpiadų nugalėtojai bei juos ruošę pedagogai. 8 klasės mokinė UGNĖ SINKEVIČIŪTĖ  (mokytoja V. Vėlavičienė) rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė I vietą. 

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽUOJAMĖS! ŠAUNUOLĖ!

 

 

NACIONALINIS IT IŠŠŪKIS

          Gegužės 19 d. pasiekė žinia, jog I gimn. klasės mokinys MANTAS ORENTAS dalyvavo Nacionaliniame IT iššūkyje. Atstovaudamas savo mokyklai kovoje dėl pažangiausių mokyklų ir regionų vardo I etape jis yra pirmas 20-ies geriausiai pasirodžiusių mokinių sąraše. Jis pateko į II etapą, kuriame trims geriausiems projektų autoriams atiteks individualios programavimo pamokos ir kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ įsteigti prizai. Linkime sėkmės MANTUI!

„Nacionalinis IT iššūkis“: 9,5 tūkst. dalyvių ir 4 tūkst. valandų vertingos mokymosi medžiagos


 

PAMOKA KITUR IR KITAIP „ŽIRGO METAI“

          Paskelbus 2023-uosius Žirgo atmintinais metais, siekiama akcentuoti išskirtinę žirgo reikšmę Lietuvos istorijoje ir kultūroje (ypač papročiuose, tautosakoje, folklore), atkreipti dėmesį į žirgo simbolio svarbą Lietuvos heraldikoje. Šia proga gegužės 19 dieną 8 klasės mokiniai lankėsi A. ir J. Juškų muziejuje Vilkijoje. Pagal muziejaus šeimininkės Vidos Sniečkuvienės sukurtą pavyzdį iš šiaudų pasigaminome žirgelį. Gana ilgas gamybos procesas pareikalavo iš mūsų kruopštumo, kantrybės ir savitarpio pagalbos. Muziejuje pažiūrėjome autentiškų delmonų (Mažosios Lietuvos moterų tautinio kostiumo dalis - kišenė) paroda. Dėkojame už įdomią edukaciją!

 

 Goda Kontrimaitė, 8 kl.

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija