2021 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Atmintinė abiturientams

Brandos egzaminai

                                                                              Skaityti daugiau

2020 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 ,,DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 ,,DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 ,,DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO


2020 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


2019 metų brandos egzaminų aktualijos


2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai

2018-2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 


Valstybiniai brandos egzaminai

2019–2020 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija ir jos priedai

2019–2020 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalies vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcijaMokykliniai brandos egzaminai
 

2019–2020 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija
(Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VK-167 redakcija)

2019–2020 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (II, III dalių) vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija

2019–2020 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (II dalies) vykdymo instrukcija

 2019–2020 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija (Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. VK-184 redakcija)

2019–2020 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Kūrybinio darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
2 priedas. Filmų kūrimo mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
2 priedas. Fotografijos mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
2 priedas. Grafinio dizaino mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
2 priedas. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
2 priedas. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
2 priedas. Šokio mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
2 priedas. Šokio mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
2 priedas. Teatro mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
2 priedas. Teatro mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
3 priedas. Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Filmų kūrimo mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Fotografijos mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Grafinio dizaino mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
3 priedas. Muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
3 priedas. Šokio mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
3 priedas. Šokio mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
3 priedas. Teatro mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
3 priedas. Teatro mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
4 priedas. Menų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2019–2020 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija (Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. VK-184 redakcija)
2019–2020 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
2 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
3 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
4 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
5 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymo vertinimo lapas
6 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2019–2020 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija (Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. VK-184 redakcija)

Naudingos nuorodos

http://www.egzaminai.lt/
http://www.smm.lt/
Mokymosi platforma www.matematika.lt

Brandos darbas

 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Brandos darbo programos  patvirtinimo

Brandos darbo programa

Brandos darbo programos priedas

2018-2019 ir 2019-2020 m. m. brandos darbo vykdymo instrukcija mokiniams pradedantiems brandos darbą rengti III gimnazijos klasėje

2019-2020 m. m. brandos darbo vykdymo instrukcija

Brandos darbo vykdymo instukcijos 1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas

Brandos darbo konsultantų, galinčių vykdyti sklaidą apie brandos darbo rengimą ir vertinimą, sarašas

Siūlome pažiūrėti vaizdo įrašus:
2018-2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapai. Praėjusių mokslo metų biologijos brandos darbų rengimo patirtis


,,Brandos darbo: įgyvendinimo gairės 2017-2018 mokslo metais" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

,,Brandos darbo pasirinkimai 2017-2018 mokslo metais" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

,,Brandos darbo tarpiniai įvertinimai" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

,,Brandos darbo rengimo veiklos (sausis-vasaris)" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

,,Mokinių gamtamokslinė tiraimoji veikla - pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos."

,,Mokinių gamtamokslinė tiraimoji veikla - pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos."

,,Mokinių gamtamokslinė tiraimoji veikla - pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas."

Vilniaus ,,Saulės" privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą

Vilniaus ,,Saulės" privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi

Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės

Biologijos tiriamųjų darbų pristatymai

Chemijos tiriamųjų darbų pristatymai

Fizikos tiriamųjų darbų pristatymai

PUPP

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2019–2020 mokslo metais nevyks 
Informuojame, kad  2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 5–10, I–II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.
 

2019-2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

2019 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 
Joomla templates by a4joomla