SVEIKINAME Jus, Sandra Virbukiene, įvykdžius „eTwinning“ projektą. Dėkojame, kad pateikėte paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui (toliau – NKŽ) gauti. Tai – pirmoji Jūsų teikiama paraiška NKŽ gauti. Sveikiname!

Pirmiausia džiaugiamės, kad jau įgyvendinote 1 projektą ir kaupiate  tarptautinių virtualaus bendradarbiavimo projektų patirtį. Ačiū Jums. Vertinant Jūsų asmeninį indėlį Jums taikomi pradedančio  projektų vadovo veiklos vertinimo kriterijais.

Įvertinę projekto TwinSpace (toliau – TwSp) ir NKŽ paraiškos turinį, teikime projekto įgyvendinimo analizę ir pasiūlymus pagal projekto veiklos kokybės vertinimo sritis:

  1. Pedagoginis inovatyvumas ir kūrybiškumas.Tarptautiniai virtualaus bendradarbiavimo projektai turi pagrindinį tikslą – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams bendradarbiauti virtualioje aplinkoje. Jūsų projekto idėjos ir veiklos  - inovatyvios ir prasmingos, tačiau Twinspace dienoraščio įrašai iš dalies atskleidžia partnerių veiklą  virtualioje erdvėje. Projekto uždaviniai  aiškūs, konkretūs, pasiekiami ir pamatuojami.
  2. Integravimas. Projekto veiklas integravote į menines (dailės, muzikos, šokio) veiklas. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „projektas buvo integruotas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose, vestos integruotos pamokos popietės, susitikimai su VDU Erasmus ir nuolatinių tarptautinių studijų studentais Netradicinės užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokos, valandėlės, popietės – virtualūs susitikimai su VDU Erasmus ir tarptautinių nuolatinių studijų studentais iš užsienio universitetų“ Puiku. Virtualioje bendradarbiavimo aplinkoje neradome jūsų sukurtus puslapių, kuriuose atsispindėtų projekto mokinių integracinės veiklos.
  3. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas virtualioje erdvėje –tobulintina Jūsų projekto sritis. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „gerąja patirtimi su Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojomis naudojantis Google clasroom programa.“ Twinspace‘e vertintojas įžvelgė daugiau rezultatų pateikimą nei bendradarbiavimą virtualioje erdvėje.
  4. IKT naudojimas Twinspace aplinkoje sunku identifikuoti  Jūsų sukurtus puslapius. Tačiau 91 įkelta nuotrauka įrodo jūsų veiklas projekte. Džiaugiamės,  kad stengiatės  išnaudoti Google įrankius. Rekomenduojame aktyviau pasinaudoti Twinspace teikiamomis galimybėmis:  kuri puslapius, diskutuoti forume ir kt.
  5. Rezultatai, refleksija, poveikis.NKŽ paraiškoje vertintojas rado Jūsų projekto veiklų neformalų kokybinį įsivertinimą. Rekomenduojame panaudoti Twinspace įrankius rezultatų poveikio matavimui. Plati projekto sklaida: seminarai, konferencijos ir pan. Puiku.

 Jūs dalyvavote projekte, kuriame dauguma veiklų įgyvendintos tinkamai. Ačiū. Surinkus pakankamą balų skaičių, Jums suteikiamas NKŽ už projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /world universities to schools“. Sveikiname!

Nuoširdžiai dėkojame, kad vykdote tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ projektus. Linkime Jums ilgos ir produktyvios draugystės su programa!

Pagarbiai,
tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo 
projekto „eTwinning“ komanda

 

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2021

 

 

       Rugpjūčio 25 dieną VU Kairėnų botanikos sode Švietimo mainų paramos fondo organizuojamų kasmetinių programos „eTwinning“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis gimnazijos socialinei pedagogei Sandrai Virbukienei už 2020-2021 m. m. vykdytas veiklas kartu su partneriais iš Kauno miesto ir rajono mokyklų eTwining projekte "Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų bei kitų dalykų pamokose". Renginyje tarp 150 dalyvių - vykdyto projekto koordinatorės Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė - Bliūmienė, l/d "Linelis" direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, partnerė iš KTU Vaižganto progimnazijos mokytoja Jūratė Valančauskiene ir gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas. 

         Dėkoju mokytojoms Eglei Simonaitienei, Eglei Linkevičiūtei, Ingridai Subačienei, Danguolei Gudžiuvienei už bendradarbiavimą vykdant projektą. 

Projekto koordinatorė gimnazijoje Laimutė Litvinskienė

PAVASARIO BELAUKIANT

SVEIKINIMAS LIETUVAI

ETWINNING PROJEKTAS „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE“

 

Projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ ir projekto pristatymo filmas įvertinti Europos komisijos organizuotos tarptautinės konferencijos „Europos kalbų dienos 2020“ sertifikatu – CERTIFICATE OF PARTICIPATION Online conference on Education begins with language – a comprehensive approach to the teaching and learning of language. 

2020-09-28 vykusioje vaizdo konferencijoje „Europos kalbų dienos 2020“ buvo demonstruojami Europos kalbų konkurso projektai. Minėtas eTwinning projektas tarptautinėje konferencijoje buvo vienintelis atstovavęs Lietuvą. Jame dalyvauja daugiau kaip 100 narių iš Lietuvos ir kitų Europos šalių darželių, mokyklų, gimnazijų, progimnazijų bei Vytauto Didžiojo universiteto, per metus pelnė 2 kokybės ženklelius.

Nuo lapkričio mėnesio į šį projektą įsitraukė ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija. Mokytojos Laimutė Litvinskienė, Eglė Simonaitienė, Eglė Linkevičiūtė, Danguolė Gudžiuvienė  ir 7 klasės mokinės Ieva Dimaitė bei Gabrielė Zavadzkytė lapkričio 23 d. dalyvavo renginyje - tarptautinė praktinė nuotolinė mokytojų ir mokinių konferencijoje - BALTŲ IR KITŲ TAUTŲ ŽENKLAI  ETNOKULTŪROJE. Konferencijoje pristatytas mokytojų video pranešimas „Saulės motyvas puošyboje“ ir mokinių kūrybinis darbas „Rėdos ratas“.

 

Veiklos gimnazijoje 

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Atsakingas/partneriai

11-23

15-18

Tarptautinė konferencija „Baltų ir kitų tautų ženklai etnokultūroje“

K. Grigaitė-Bliūmienė

L. Litvinskienė

E. Simonaitienė

D. Gudžiuvienė

E. Linkevičiūtė

S. Virbukienė

12-21/31

8-18

Kalėdinis paštas

D. Gudžiuvienė

S. Virbukienė

L. Litvinskienė

12-14/31

8-18

Angelų paroda

J. Vyšniauskienė

01-

10/30

 

Edukacijos diena

S. Virbukienė

L. Litvinskienė

 


Diena 

Valanda 

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vasario 16

9-15

UŽGAVĖNIŲ ŠĖLSMAS  (kaukių gamyba, tautosakos rinkimas, video kūrimas

D. Gudžiuvienė, 

L. Litvinskienė, 

S. Virbukienė, 

7 klasės mokiniai

Vasario mėn.RECEPTŲ KNYGA. UŽGAVĖNĖMS – BLYNAI (bendraautoriai Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 7 klasės mokiniai, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla D. Gudžiuvienė, 

L. Litvinskienė, 

S. Virbukienė, 

7 klasės mokiniai

8-11

9

PRISIJUNGUSI LIETUVA. SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ 2021L. Litvinskienė 

I. Subačienė, 

6 klasės mokiniai

Kovo 21 13 

HAIKU – ŽEMĖS DIENAIL. Litvinskienė, 

6 klasės mokiniai

Balandis

 

ŽEMĖS MĖNUO. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinės video apie Kayapo gentį.

L. Litvinskienė, 

K. Grigaitė-Bliumienė

Gegužės 18

9.50

Atvira pamoka „ŠVENTĖS KITAIP SU PULKIT GUPTA“ I ir II g klasėseL. Litvinskienė,

S. Virbulienė,

D. Bradūnienė, 

K. Grigaitė-Bliumienė

Birželio 1

9.50

Integruota anglų ir lietuvių kalbų pamoka ,,VESTUVIŲ TRADICIJOS KINIJOJE, NEPALE IR MAROKE“ II g klasėjeL. Litvinskienė,

E. Linkevičiūtė, 

K. Grigaitė-Bliumienė

 

ETWINING PROJEKTAS ,,LAISVĖS KOVOTOJAI IR JŲ SLAPYVARDŽIŲ KILMĖ“

 

Projekto tikslas – ištirti laisvės kovotojų/partizanų istoriją Europos šalyse ir jų slapyvardžių kilmę per toleranciją didvyriams.

Partneriai - Lietuva, Rumunija, Lenkija, Kroatija, Italija, Moldova

Anglų kalba

Mokinių amžius 14-18 metų

Dalykai – kalbos, pilietiškumas, istorija, IKT

Filosofija – tolerancija kitoms kultūroms

DARBO EIGA:

2021 03 Partnerių paieška ir idėjų paieškos

2021 04 Mokytojų prisistatymas 

2021 05 Interneto įrankių apklausa tarp mokytojų, siekiant išsiaiškinti norimas veiklas

2021 06 Studentų supažindinimas su eTwining erdve

2021 09 Projekto logotipo rinkimai, mokinių ir mokytojų avatarų sistema, supažindinimas su interneto sauga

2021 10 - 11 Mokinių miestų, mokyklų pristatymas ir laisvės kovotojų slapyvardžių kilmės apklausa

2021 12 - 2022 02 - el. eilėraščių knyga apie laisvės kovotojų slapyvardžius

2022 03- 2022 04 - Laisvės kovotojų mylimų žmonių vaizdo įrašas

2022 05 – Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija

TIKĖTINI REZULTATAI:

- apklausa apie laisvės kovotojus/partizanus šalyse;

- vaizdo klipas apie pirmųjų laisvės kovotojų mylimus žmones su muzikos takeliu;

- Instagram puslapis;

-Tarptautinė eTwining konferencija, skirta laisvės kovotojų istorijos sklaidai pasauliui;

- anglų kalbos įgūdžių lavinimas;

- tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių plėtojimas;

- ugdysis toleranciją kitoms kultūroms.

- nacionalinių ir tarptautinių istorijos žinių plėtojimas

- IKT taikymas 

Projekto darbo grupė gimnazijoje:

Emilis Ročka, Saulius Žuklevičius III g. kl. Goda Tovtkevičiūtė, Andrius Abraitis, Skaistė Navasaitytė, Rolandas Kryževičius, Greta Dabušinskaitė, Eimantas Meiliūnas, Aidrija Kazakevičiūtė, Mantas Dovidaitis II g. kl.

Mokytojai: Laimutė Litvinskienė, Eglė Linkevičiūtė ir soc. pedagogė Sandra Virbukienė

 

Projekto logotipas

 

1 tema.  Mokinių interviu apie prof. Praną Dovydaitį.

2 tema. Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio ištrauka (vaizdo įrašas).

3 tema. Tarptautinė konferencija „Kelias į laisvę“, 2022-05-31 Pranešimas „XX amžiaus Čekiškės valsčiaus savanoriai“

 

 

ETWINING PROJEKTO „MAKE IT HAPPEN: OUR NATURE OUR FUTURE“ VEIKLOS VASARIO MĖNESĮ 

          Vasarį vyko paskutinės projekto „MAKE IT HAPPEN: OUR NATURE OUR FUTURE“ veiklos. Trylika mokytojų atsakė į apklausą, o rezultatai parodė, kad jie gerai supranta klimato kaitos poveikį ir būtinybę saugoti aplinką bei gyventi tvariau. Susipažinę su tvariais pasauliniais tikslais ir mano, kad, deja, mes esame didžiausia grėsmė mūsų išlikimui šioje planetoje. Siekdami sumažinti aplinkos problemas ir užkirsti kelią klimato kaitai bei visuotiniam atšilimui, III g. klasės mokiniai atsakė į anketos klausimus ir pasidalino gimnazijos aplinkos vaizdais.

https://www.storyjumper.com/book/read/124173572/61ffc8c94b10f#page/44 Į mokinių apklausą atsakė 103 projekto dalyviai. Apklausos rezultatai rodo, kad dalyvavę įvairiose veiklose geriau suvokiame klimato kaitos poveikį planetai. Mokiniai išmoko vadovautis tvaresniu gyvenimo būdu ir gerbti bei saugoti biologinę įvairovę. https://app.emaze.com/@ALROZOLQI/make-it-happen-our-nature-our-future

 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS „ETWINING“ PROJEKTE

          Parengtas naujųjų metų kalendorius, siekiant didinti informuotumą apie darnaus vystymosi tikslus, reklamuoti ir skleisti savo projektą. https://youtu.be/w5i2DboiPAk

          eTwinning 2022 tema - „Mūsų ateitis graži, tvari, kartu“.  Šį sakinį mes parašėme su savo žymėmis. Kiekviena komanda prie žymelės turėjo pridėti šio sakinio raidę ir vieno iš tvaraus vystymosi tikslų logotipą. Visos komandos užpildė savo žymes, turime labai gražų bendrą produktą. https://youtu.be/4-sZb7WkSZE

          Darnaus vystymosi tikslai (SDG), kitaip dar vadinami pasauliniais tikslais, yra visuotinis raginimas imtis veiksmų siekiant panaikinti skurdą, apsaugoti mūsų planetą ir užtikrinti, kad visi žmonės gyventų taikoje ir klestėdami. Apsaugoti savo planetą – vieną iš tvaraus vystymosi tikslų.

          Viena iš šių priemonių – sumažinti vandens ir anglies pėdsaką. Gimnazijos dviejų komandų mokiniai apskaičiavo savo anglies ir vandens pėdsakus, kūrė infografiją ir užfiksavo savo sprendimus, kaip sumažinti CO2 emisiją ir vandens naudojimą, tada užfiksavo savo sprendimus, susikūrė asmeninius avatarus ir galiausiai viską įkėlė į padletų lentą ir į „Anglies ir vandens pėdsaką mažinančių sprendimų e. knygą“ 

 

Saulius Žuklevičius, III g. klasė

 

 

ETWINING PROJEKTO „MAKE IT HAPPEN: OUR NATURE OUR FUTURE“ VEIKLOS GRUODŽIO MĖNESĮ

          III g kl. mokiniai apsikeitė kalėdiniais sveikinimais su Turkijos (Gabija, Emilis, Arnoldas https://youtu.be/hKIf2Q2alac https://youtu.be/vjOztJ0pqKo ) ir Ispanijos (Kotryna, Saulius, Augustė https://youtu.be/NIAYoTfxshc https://youtu.be/lJhfLQEpKGY) projekto dalyviais. Viso projekto komandos kūrė bendrą kalėdinę dainą. Pristatė interviu apie gamtosaugą su anglų kalbos mokytoja Egle Linkevičiūte (Team 2: students from Čekiškė Pranas Dovydaitis Gymnasium interview their teacher about SDG https://youtu.be/Fh3jSkpivuY) ir socialine pedagoge Sandra Virbukiene (Team 1: students from Čekiškė Pranas Dovydaitis Gymnasium interview their teacher about SDG https://youtu.be/8sGDTBjDCDY) Projekto organizatorių pateikta veiklų apžvalga: https://youtu.be/lJhfLQEpKGY

 

 

PROJEKTO „MAKE IT HAPPEN: OUR NATURE OUR FUTURE“ VEIKLOS LAPKRIČIO MĖNESĮ

 

Antra grupė: Kotryna, Augustė ir Saulius, III g klasė. 

Tema – „Water is Life (Vanduo yra gyvybė)“ 

Lapkričio 1-4 dienomis rašė savo nuomonę, kaip galima išsaugoti vandenį ir jungės į susitikimą, kurio metu kalbėjo apie darnaus vystymosi tikslus bei dalyvavo Kahoot viktorinoje. Džiaugiamės, kad I vietą laimėjo KOTRYNA, o SAULIUS užėmė III vietą. 

Lapkričio 5-10 dienomis kūrė infografiką apie vandenį.

Lapkričio 11-19  kūrė prezentacijas apie vandens taršą mūsų gyvenamojoje aplinkoje bei Canva programoje išsirinkę vieną 6, 14 arba 15 darnaus vystymosi tikslą turėjo jį aprašyti. Aprašymai e-knygoje: Nuoroda

Lapkričio 20-25 kūrė klausimus Kahoot'ui. 25 dieną įvyko antros temos baigiamasis susitikimas Zoom platformoje, kurio metu aptarė visas nuveiktas šio mėnesio veiklas bei dalyvavo Kahoot 

viktorinoje. Sveikiname SAULIŲ, užėmusį II vietą. 

Parengta e-knyga: Nuoroda

 

 

TARPTAUTINIS eTWINNING PROJEKTAS ,,NETIPINĖ APLINKA – VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO PLĖTOTĖ“

          Mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Netipinė aplinka - vaikų kūrybiškumo plėtotė“. Projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose. Netipinės, netradicinės aplinkos skatina vaikus veikti netradiciškai. Šios veiklos stimuliuoja vaikų kūrybiškumą. Veiklos, kurios įgalina pedagogus taikyti/pritaikyti netradicinius metodus.  Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ paskatino ieškoti netipinių ugdymo(si) ir mokymosi aplinkų įstaigoje ir įstaigos kieme. 

          Nuo spalio iki lapkričio mėnesio paskutinių dienų priešmokyklinė - mišri „Peliukų“ grupė vykdė netipines veiklas. Vienos pirmųjų veiklų buvo tapybos veiklos „Spalvomis trykštantys rudeniniai lapai“ (netipiškai – suliejome spalvas mirkydami pamargintus lapelius vandenyje), "Rudeniniai lapai" (sukurti meniškų darbelių mums padėjo netipinės priemonės: magnetas ir sąvaržėlė). Buvo tikrai nelengva, ne iškart pavyko, bet geros nuotaikos netrūko. Veiklų metu buvo didelis džiaugsmas vaikams stebėti, kiek atspalvių gaunasi. Naudojomės ir netipinėmis priemonėmis, skirtomis skaičiavimo įgūdžiams lavinti "Kaštoninis Eifelio bokštas". Ne tik šios priemonės pagalba skaičiuoti, bet ir ją tyrinėti labai smagu ir smalsu. Dalyvavome programoje „Tinkami valgymo įpročiai ir naudojimasis stalo įrankiais“ gimnazijos technologijų kabinete su mokytoja D. Gudžiuviene. Praktinių užsiėmimų metu supratome, kad geros manieros prie stalo iš tiesų yra pagarbos kitiems išraiška. Dalyvavome pasaulyje populiarioje socialinėje iniciatyvoje pagal „Jerusalema“. Šios iniciatyvos tęsimu ugdomas vaikų ir suaugusiųjų bendruomeniškumas, bendro tikslo siekimas siekiant sumažinti atskirtį, kadangi dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos didėja atskirtis, depresija ir auga savižudybių skaičius. Taigi, šį iššūkį priėmėm kūrybiškai, improvizuojant, įtraukiant naujus judesius, žingsnelius, su gera nuotaika, o svarbiausia – besišypsant. Siektinas tikslas - susivienyti per šokį siekiant atspindėti dėl COVID-19 nuotolinio mokymosi ir kitas su pasauline pandemija susijusias realijas – pavyko puikiai. O susitikimas Zoom platformoje su Kauno apskr. VPK Kelių policijos pareigūnais nuotolinės pamokėlės „Būk atidus kelyje“ metu lengviau įsiminė vaikai, kaip svarbu laikytis kelių eismo taisyklių, kaip saugiai nukeliauti į mokyklą, svarbiausių kelio ženklų reikšmes ir atšvaitų svarbą. 

Dalyvaujant tarptautiniame eTwinning projekte “Netipinė aplinka – vaikų  kūrybiškumo plėtotė“ buvo sukurta aplinka, parinktos priemonės, kurios nukreipė vaikus kūrybiškai mąstyti ir veikti. Veiklose taikytos netradicinės ugdymosi formos, skatinančios mokymosi motyvaciją. O netradicinės aplinkos elementų ieškojimas ir panaudojimas veiklose skatino vaikus į procesą pažiūrėti per patyriminį veiksmą, siekiantį mokymąsi per patirtį ir iš savo patirties – tyrinėjant visomis juslėmis. 

 

Priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja Daiva Aleknienė

 

 

TARPTAUTINĖ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGALINIMAS PER MOKYMĄSI KOMANDOJE“

          Lapkričio 25 d. vyko tarptautinė nuotolinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“, pagal tarptautinį e Twinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/“World Universities to Schools“, kuris yra pelnęs 8 kokybės ženklelius, tapęs Europos kalbų ženklo 2020 laureatu. Projekto partneriai – per 50 įstaigų – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukaus ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų.

          Konferencijoje pranešimus skaitė darželių, progimnazijų ir gimnazijų mokytojai, projekto „MAKE IT HAPPEN: ONOF“  partnerė Meryem Haciman iš Turkijos,  VDU ir VU tarptautinių studijų studentai iš Kinijos, Azerbaidžano, Nepalo, Malaizijos, Kipro, Serbijos ir Maroko. Akademinės bendruomenės  vardu apie įtraukųjį ugdymą pranešimus skaitė Dr. A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė, „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą“; Dr. T. R. SmithVDU UKI lektorė, JAV "Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje”. Dr. T.Ringailienė, VDU UKI direktorė, “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”. Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių".

          Mūsų gimnazijai atstovavusios socialinė pedagogė Sandra Virbukienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laimutė Litvinskienė skaitė pranešimą „Gimnazijos 6, 7 ir 10 klasių

mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas etntokultūra tinklaveikoje su mokyklomis”

          Paskutinis projekto renginys įvyko. Laukia nauji iššūkiai.

 

 

ETWINING PROJEKTAS “ĮGYVENDINK: MŪSŲ GAMTA – MŪSŲ ATEITIS“ (MAKE IT HAPPEN: OUR NATURE OUR FUTURE)

 

          Industrializacija ir urbanizacija sukelia sparčius pasaulio pokyčius, kuriuos sukelia žmonės. Buvo pastebėta, kad šis pokytis iš pradžių prisidėjo prie žmonių gerovės didėjimo, tačiau laikui bėgant padarė didelę žalą pasaulio ekologinei sistemai. Siekiant pašalinti industrializacijos ir urbanizacijos sukeltas ekologines problemas, pasiūlytas tvarios plėtros modelis. Darnaus vystymosi samprata visuotinai pripažįstama kaip aplinkos, žmonių ir ekonomikos derinimas ir imamasi gamtos nekenkiančio vystymosi požiūrio.

          Nuo šių metų spalio mėnesio III g klasės mokiniai įsitraukė į eTwining projekto „Įgyvendink: mūsų gamta – mūsų ateitis“ veiklas. S. Žuklevičius programėle canvas sukūrė gimnazijos mokinių komandos logotipą, kurį kartu su video apie Čekiškę įkėlėme į twinspace pristatydami dalyvių komandą. III gimnazijos klasės mokiniai rašė esė apie savo gyvenamosios vietovės gamtosaugos problemas lietuvių ir anglų kalbomis. Aktyviai dalyvavo kodų savaitėje EUROPE CODE WEEK 2021: programėle pixel art parašytų esė pavadinimams sukūrė kodus  ir 10 mokinių gavo sertifikatus. Jau suplanuotos ir pradėtos vykdyti lapkričio mėnesio veiklos.

          Tikimės, kad projekto veiklos leis mokiniams geriau suprasti darnaus vystymosi sampratą ir, manoma, kad tai kurs mokinių ekologinį sąmoningumą.

 

Projekto koordinatorės  S.  Virbukienė ir L. Litvinskienė

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2021

 

 

       Rugpjūčio 25 dieną VU Kairėnų botanikos sode Švietimo mainų paramos fondo organizuojamų kasmetinių programos „eTwinning“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis gimnazijos socialinei pedagogei Sandrai Virbukienei už 2020-2021 m. m. vykdytas veiklas kartu su partneriais iš Kauno miesto ir rajono mokyklų eTwining projekte "Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų bei kitų dalykų pamokose". Renginyje tarp 150 dalyvių - vykdyto projekto koordinatorės Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė - Bliūmienė, l/d "Linelis" direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, partnerė iš KTU Vaižganto progimnazijos mokytoja Jūratė Valančauskiene ir gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas. 

         Dėkoju mokytojoms Eglei Simonaitienei, Eglei Linkevičiūtei, Ingridai Subačienei, Danguolei Gudžiuvienei už bendradarbiavimą vykdant projektą. 

Projekto koordinatorė gimnazijoje Laimutė Litvinskienė

Nupirktų 5–8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Nupirktų 58 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

 

Eil.Nr.

Mokymo priemonės ir įranga

 

Pristatymas mokykloms 2019 m. kovo mėn.:

1

Mechanikos rinkinys 

2

Skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys

3

Magnetų rinkinys

4

Plokštelių rinkinys magnetizmui demonstruoti

5

Kompasas

6

Geometrinės optikos rinkinys

7

Mokomasis elektronikos rinkinys

8

Multimetras

9

Jungiamųjų laidų rinkinys

10

Maketavimo rinkinys

11

 Mikrovaldiklių  mokomasis rinkinys

12

Vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys 

13

 Skaitmeninis vandens kietumo matuoklis

14

Fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys 

15

pH juostelių ritinys

16

Plastikinių mėgintuvėlių rinkinys

17

 Petri lėkštelių rinkinys

18

Mėgintuvėlių rinkinys

19

Mėgintuvėlių kamščių  rinkinys

20

 Dujų rinkimo priemonių rinkinys

21

Stiklinių rinkinys

22

Pastero pipečių rinkinys

23

 Termometras

24

Filtravimo popierius

25

Plovimo butelis

26

 Svarstyklės

27

Deginimo šaukštelis

28

Tinklelis virš degiklio

29

Kaitinimo plytelė

30

Greitpuodžio rinkinys

31

Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis

32

 pH jutiklis

33

Temperatūros jutiklis

34

Dėžių rinkinys

 

Pristatymas mokykloms 2019 m. (II pusmetis):

35

Izopropanolis (2-propanolis)

36

Metileno mėlis

37

Agar-agaras

38

 LB terpė

39

Drigalskio mentelė

40

Preparavimo įrankių rinkinys

41

 Lupa

42

Rankinis skaitmeninis mikroskopas

43

Mokyklinis mikroskopas

44

Mikroskopas

45

Optikos priežiūros reikmenų rinkinys

46

Dengiamųjų stikliukų rinkinys

47

Objektinių stikliukų rinkinys

48

Mikroskopinių preparatų rinkinys

1-4 kl. nupirktų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

1-4 kl. nupirktų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

2018 m.

 

Eil. Nr.

Mokymo priemonės/įrangos pavadinimas

 

Laboratoriniai indai

1

Žemų stiklinių rinkinys

2

Matavimo indas

3

Matavimo cilindrų rinkinys

4

Matavimo cilindras 

5

Pastero pipečių (50 vnt.) komplektas

6

Petri lėkštelių rinkinys

7

Petri lėkštelių (20 vnt.) komplektas

8

Filtravimo popierius

9

Kūginiai piltuvėliai

10

Vonelė 

11

Garinimo lėkštelė 

12

Erlenmejerio kolbų komplektas

13

Erlenmejerio kolbų kamščių rinkinių komplektas

14

Silikoninė žarnelė 

15

Kaitinimo priemonių rinkinys

16

Termometras (oro temperatūrai matuoti)

17

Termometras (kūno temperatūrai matuoti)

18

Termometras (skysčių temperatūrai matuoti)

19

Skaitmeninis termometras (skysčiams, maistui)

20

Maišymo lazdelių komplektas

21

Mėgintuvėlių su užsukamais kamščiais komplektas

22

Mėgintuvėlių komplektas

23

Mėgintuvėlių laikiklių - segtukų komplektas

24

Mėgintuvėlių stovelis

25

Mėgintuvėlių plovimo šepetėlis

26

Švirkštų komplektas

27

Padėklas 

 

Gamtos pažinimo mokymo priemonės

28 

Lupa

29

Mokyklinis mikroskopas 

30

Objektinių stikliukų rinkinys 

31

Dengiamųjų stikliukų rinkinys 

32

Preparavimo rinkinys

33

Rankinis skaitmeninis mikroskopas 

34

Tinklelis vabzdžiams gaudyti

35

Gamtos tyrinėjimo rinkinys

36

Žiūronai

37

Naudingų iškasenų rinkinys

38

Matavimo juosta 

39

Chronometras 

40

Atstumų matavimo ratas

41

Kompasas

 

Fizikos mokymo priemonės

 42

Laboratorinis stovas 

43

Rinkinys mechanikos bandymams atlikti 

44

Veidrodis

45

Optikos rinkinys

46

Magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys 

47

Elektros grandinės rinkinys

48

Medinių kubelių rinkinys 

 

Buitinė įranga

 49

Virtuvinės svarstyklės

50

Spyruoklinės svarstyklės

51

Buitinės  svarstyklės

52

Žibintuvėlis

53

Mini meteo stotelė

54

Puodas 

55

Šaldiklis

56

Elektrinė viryklė

57

Mokymo priemonių saugojimo/transportavimo dėžės  

Joomla templates by a4joomla