Gimnazijos taryba

Kategorija: Gimnazijos taryba
Paskelbta: 2021 m. sausio 17 d., Sekmadienis 15:52
Autorius Super User
Peržiūros: 1035

Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Mokytojai:

Ingrida Subačienė

Laimutė Litvinskienė

Jovita Girniuvienė

Jolanta Girdauskienė


Tėvai:

Gintas Šukauskas

Stasys Urlikis

Kristina Dovidaitienė

Violeta Šaltienė

 


Mokiniai:

 

Deividas Žandaravičius IV g. kl.

Skaistė Navasaitytė I g. kl.

Edvinas Leskauskas  II g. kl.

Goda Tovtkevičiūtė I g. kl.


Čekiškės seniūnijos bendruomenės atstovas: 

Mečislovas Zavedskas

      GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų ir  gimnazijos bendruomenės  interesams. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams. Taryba  numato gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginiam planui, metinės veiklos planui.


Gimnazijos  tarybos tikslas

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.


Gimnazijos tarybos uždaviniai:


Gimnazijos taryba svarsto ir teikia siūlymus:


Gimnazijos taryba analizuoja: