PRANAS DOVYDAITIS – GYVAS PRAEITYJE, DABARTYJE IR LIKS ATEITYJE

 

Gruodžio 2-oji – neeilinė diena Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijoje – paminėjome profesoriaus Prano Dovydaičio 130-ąsias gimimo metines.

Apie šį žmogų, kurio gyvenimas paženklintas nenuilstamu pasiaukojimu, darbu ir rūpinimusi kitais, ypač jaunimu – tautos ateitimi, mūsų mokiniai daug žino. Bet šiandien jie galėjo dar daugiau sužinoti apie šią neeilinę asmenybę. Gimnazijos mokiniai žiūrėjo dokumentinę apybraižą ,,Atminimas‘‘ apie profesorių  Pr. Dovydaitį. 5–8, I–IV g. klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką aš žinau apie profesorių Praną Dovydaitį?‘‘, o 1–4 klasių mokiniai – piešinių konkurse.

Vienuoliktą valandą  Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje kunigas G. Kabašinskas aukojo Šv. Mišias  profesoriaus atminimui, o  dvyliktą valandą gimnazijoje prasidėjo pagrindinis šios šventės renginys –  konferencija ,,Laiškai iš praeities...‘‘. Šventės dalyviai keliavo profesoriaus Pr. Dovydaičio pažinimo keliu tarsi jis būtų mums lyg artimas draugas. Dar kartą išgirdome, kokia svarbi šiam žmogui buvo tėviškė, šeima. Prisiminimais apie Pr. Dovydaitį dalijosi jo giminaičiai. Konferencijoje dalyvavo Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos atstovai. K. Grinių ir Pr. Dovydaitį daug kas siejo: abu buvo žemiečiai, savo srities žinovai, atsidavę darbui. Šiame iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Popovienė, Kauno rajono meras V.Makūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičienė, kiti garbingi svečiai, taip pat ir Karmėlavos B. Buračo, Vilkijos ir Garliavos A. Mitkaus gimnazijos mokytojai ir gimnazistai.

Daug išgirdome apie Pr. Dovydaičio mokslinę, visuomeninę veiklą. Profesoriui teko patirti ir tremties baisumus. Žmogus buvo sunaikintas fiziškai, tačiau išliko gyvas praeityje, dabartyje ir liks ateityje. Renginyje  skambėjo ir dainos, nes Pr. Dovydaitis kartu su savo broliais mėgo dainuoti dirbdamas įvairius ūkio darbus ar turėdamas laisvą minutę. Gimnazijos merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo A.Furmono, padainavo vieną mėgstamiausių brolių Dovydaičių dainuojamų liaudies dainų - ,,Žydi klesčia radastėlė“.

Visa gimnazijos bendruomenė didžiuojasi, kad galime vadintis šios iškilios asmenybės vardu. Gimnazijos direktorius R. Saltonas ir direktoriaus pavaduotojos L. Rutkauskienė ir D. Krasauskienė sveikino renginio dalyvius ir svečius, įteikė apdovanojimus geriausiems gimnazijos mokiniams, olimpiadų ir konkursų laimėtojams, svečiams.

Gyventi ne tik sau, bet ir dėl kitų yra sunkus ryžtas, kuriam ištesėti reikia tikros dvasinės didybės. Pranas Dovydaitis anksti tai patyrė.

Lietuvių kalbos mokytoja L. Šukytė

Joomla templates by a4joomla