SKAUTŲ VASARA

          Šią vasarą Dubysos tunto skautai iš Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos stovyklavo Dzūkijoje. Vaizdingame Darželių kaime stovykloje "Skautauk ir auk prie Grūdos" vaikai praleido beveik savaitę. Aplankyta Ūlos akis, Zervynų ir Margionių senoviniai kaimai, naujai įkurtas stumbrynas. Daug įspūdžių vaikams sukėlė nakvynė senoviniam kluone, Čepkelių raistas, maudynės Grūdoje ir kartu su vietos bendruomene Joninių šventė su pagoniškomis apeigomis. Laisvalaikis- žaidimai su broliais ir sesėmis, bei skautoramos.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija