GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS ČEKIŠKĖJE

          Penktadienį, birželio 14 d., gimnazijoje buvo minima Gedulo ir vilties diena.  Jau antri metai  kartu su Vilkijos gimnazijos mokiniais. Vyko istorijos pamoka „Traukinys į nežinią“ prof. Prano Dovydaičio sodybvietėje ir  Pagarbos eitynės į Čekiškės  Švč. Trejybės bažnyčią.  Negrįžusių iš tremties  atminimas buvo pagerbtas tylos minute, aukojamos šv. Mišios. Prie prof. Pranui Dovydaičiui skirto paminklinio kryžiaus buvo padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės.

          Po šv. Mišių skambėjo abiejų gimnazijų mokinių ansamblių atliekamos pilietinės – patriotinės dainos,  vyko akcija „Atminties neištremsi“, kurios metu mokiniai skaitė Čekiškės ir Vilkijos apylinkių ištremtų gyventojų vardus, pavardes.  Ši skaitymų akcija primena skaudų Lietuvos istorijos puslapį, kai 1941-ųjų birželio 14-osios rytą enkavedistai pradėjo vykdyti masinius trėmimus į Sibirą.

          Dėkojame mokiniams, mokytojams aktyviai dalyvavusiems pilietinėje iniciatyvoje ir padėjusiems sugrąžinti namo tuos, kurie negrįžo...

                                       Mokytojos E. Simonaitienė ir L. Litvinskienė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija