ŠVENČIŲ BELAUKIANT

Saulė šypsosi pro langą 

Spinduliais parėmus dangų, 

Klega paukščiai, gėlės kvepia 

Puošdamos Velykų taką. 

Vėl pavasaris pas mus. 

Laikas puošti margučius.

 

          Priešvelykinis laikotarpis, ne tik pasiruošimo, bet ir apmąstymo laikas. Prisimename Jėzaus kančią už mus, kad būtume išganyti, nevergautume nuodėmei. Pavasarį bunda gamta, o mes laukiame ir džiaugiamės KRISTAUS PRISIKĖLIMU. Šiltų ir jaukių švenčių.

 

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija