VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS “KIEKVIENAS VAIKAS – YPATINGAS”

          Spalio 27 d. gimnazijoje vyko Visuotinis tėvų susirinkimas “Kiekvienas vaikas – ypatingas”. Tėveliams  mokiniai parodė nuotaikingą meninę programą. Gimnazijos direktorius R. Saltonas džiaugėsi susitikimu gyvai, pristatė švietimo pagalbos specialistus, aptarė visai gimnazijos  bendruomenei svarbius iššūkius ir aktualijas. Pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė pristatė gimnazijos mokinių pasiekimus konkursuose, olimpiadose, foto akimirkas iš konferencijų, pamokų netradicinėse erdvėse, dalyvavimo projektuose ir prevencinėse programose bei neformaliojo ugdymo veiklose. Tėveliai buvo supažindinti ugdymo turinio atnaujinimo poreikiu, principais, ugdymo kompetencijomis. Pavaduotoja ugdymui paaiškino įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje modelį. Prieš arba po susirinkimo dauguma tėvelių bendravo su klasių vadovėmis, mokytojomis, aptarė rūpimus klausimus.

 

 

Joomla templates by a4joomla