VASARIO 16 - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

          Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai nuvilnijo per visą Lietuvą. Kai šventės dvasia apima visą šalį, Čekiškės kraštas šią dieną irgi švenčia kartu, vieningai, linksmai ir kūrybiškai. Šios svarbios mūsų tautai dienos rytą žmonės rinkosi Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur vyko iškilmingos šventos Mišios ir Jurbarko raj. Seredžiaus S. Šimkaus daugiafunkcinio centro mišraus vokalinio ansamblio ,,Melodija” (vadovė L. Šimkevičienė) koncertas ,,Lietuva - tai kalnai ir kalneliai". Prie paminklinio kryžiaus, skirto profesoriui Pranui Dovydaičiui atminti, šventoriuje padėtos gėles ir uždegtos atminimo žvakeles, o Josvainių kultūros centro, Pernaravos skyriaus Langakių mišrus vokalinis ansamblis „Langsva“ (Z. Brazinskas) dovanojo patriotinių dainų pynę. Skautai ir mažieji skautukai su mokytojomis D. Tovtkevičiene ir D. Korsakiene pėsčiomis vyko į Prano Dovydaičio sodybvietę, kur juos pasitiko vadovė V. Vėlavičienė ir vaišino karšta kakava. Mokytojos: Sandra, Laimutė, Ingrida, Onutė, Eglė ir čekiškietės Edita bei Loreta dalyvavo pėsčiųjų žygyje, kuris skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, po Višakio Rūdos apylinkes, aplankė ir Prano Dovydaičio gimtinę.

          Vasario 16-oji primena mums Lietuvos laisvės kovas, simbolizuoja nepriklausomybės metų pasiekimus, Profesorius Pranas Dovydaitis rašė: „Lietuvių tautai šiandien itin reikalingi pilni ir visatingi žmonės, kurie mokės pasiimti, kas visose (...) srovėse yra gera. Tik šitaip mūsų tauta galės iškilti į tikrosios žmonybės aukštumas ir susilauks tikrai šviesios ateities“.

 

 

Joomla templates by a4joomla