GEGUŽĖS 7- OJI – SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA

Iš lūpų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,

Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės

Kalba gimtoji lūposna įdėta.

                  (J. Degutytė ,,Gimtoji kalba“)

 

Mūsų raštijos raida – tai nuolatinė kova už laisvę, už gimtojo žodžio skleidimą, už tautos atgimimą ir klestėjimą. Garbinguose istorijos puslapiuose įrašyta daugel šviesuolių, su gilia pagarba minime knygnešių žygius, esame dėkingi visiems, kurie kantriai puoselėjo lietuvių kalbos medį. Kasmet gegužės 7- ąją – Lietuvoje  minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam pilietiškam lietuviui primena  rusų carinės valdžios represijas, kai buvo varžomi tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

 Minint šią datą  rajone kasmet vyksta įvairūs renginiai, kuriuose skatiname dalyvauti ir mūsų gimnazijos mokinius. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotame dailyraščio konkurse ,,Lietuva, Tėvyne mūsų!” III g. klasės mokinė Gabija Laurinavičiūtė 8-12 klasių grupėje tapo laureate. I g., II g. ir IVg. klasių mokiniai ir mokytojos E. Simonaitienė, L. Litvinskienė, L. Šukytė klausė virtualios paskaitos ,,Vincas Kudirka ir spaudos draudimas”. Taip pat I g. kl. ir III g. kl. mokinės Skaistė Navasaitytė ir Gabija Laurinavičiūtė dalyvavo tradiciniame respublikiniame Borutaičių poezijos konkurse ,,Laisvo vėjo valia gausti” ir savo eiles skyrė kalbos dienai. 

Kasmet minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena mums primena, kad turime gerbti ir mylėti savo kalbą, kuri yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Kalbos ateitis priklauso nuo mūsų visų požiūrio, nes tauta negali gyvuoti be kalbos. Šiandien laisvai skambantis spausdintas ar eterio bangomis skleidžiamas lietuviškas žodis padeda puoselėti žmogiškąsias ir kultūros vertybes. 

 

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja L. Šukytė

 

 

Joomla templates by a4joomla