Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 15:44
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 920
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 1364892
Designed by:

Penktadienis, 2014 kovas 14 12:20
  

                                                                  PATVIRTINTA

                                                                  Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio

                                                                  Gimnazijos direktoriaus

                                                                  2009m. sausio 26d. įsakymu Nr. 90-V

 

KAUNO RAJONO ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

APRŪPINIMO  VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKA

 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigyjimą.

 

II VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS ĮSIGYJIMAS

 

1. Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi ekspertų komisijų siūlymais, iki kalendoriniame plane nustatytos datos parengia galiojančių vadovėlių, rekomenduojamų įsigyti mokomųjų priemonių ir rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašus.

2. Į galiojančių vadovėlių sąrašą įrašomi tik patvirtinimo žymą turintys Lietuvoje išleisti vadovėliai ir ekspertų komisijų rekomenduoti užsienyje išleisti vadovėliai.

3. Galiojančių vadovėlių sąraše nurodoma, nuo kelintų metų vadovėlis galioja. Prie numatomų keisti vadovėlių pavadinimų sąrašo pastabose nurodomas ekspertų komisijos priimtas sprendimas dėl jų tolesnio naudojimo ugdymo procese.

4. Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas sudaromas remiantis galiojančių vadovėlių sąrašu, jį tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Sąrašas kas ketvirti gali būti papildomas.

5. Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas, jo papildymai skelbiami ŠAC tinklalapyje.

6. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams galima įsigyti tik:

6.1. Galimų įsigyti vadovėlių sąraše įrašytus vadovėlius.

7. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas ugdymo priemonėms galima įsigyti;

7.1. mokymo priemones;

7.2. literatūrą;

7.3. vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, chrestomatijas, skaitinius, uždavinynus, žodynus)

7.4. mokomąsias kompiuterines priemones, įrašytas galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti MKP sąrašuose.

7.5. specialiąsias mokymo priemones, įrašytas rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše.

8. Švietimo ir mokslo ministerijai parengus galimų įsigyti vadovėlių sąrašus, jie pateikiami mokytojams.

9. Galutinis sprendimas, kokius vadovėlius tikslinga pirkti, apsvarstomas mokyklos taryboje.

10. Mokyklos vadovas, mokyklos tarybai pritarus, tvirtina įsigyjamų, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.

11. Mokyklos vadovo paskirtas atsakingas asmuo(bibliotekininkas) už vadovėlių pirkimą, užsako leidyklos vadovėlius, mokymo priemones, sudaro sutartis su leidėjais.

12. Mokytojai teikia užsakymus bibliotekininkei.

13. Bibliotekininkė derina užsakomų vadovėlių kiekį atsižvelgdama į skirtas lėšas.

14. Bibliotekininkė pateikia leidėjams vadovėlių užsakymus sudaro sutartis bei vykdo įsigyjimą pagal pateiktas sąskaitas.

15. Leidėjas visus užsakytus vadovėlius pristato į Kultūros švietimo ir sporto skyriaus sandėlį Karmėlavoje Vilniaus 67. Atsiima savo transportu.

16. Mokyklos vadovas tvirtina įsigyjamų , jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.

17. Iki kalendoriniame plane nustatytos datos steigėjui pateikiama informacija apie įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą.
Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/