Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 12:16
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1125
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2019774
Designed by:
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija

Sekmadienis, 2020 Balandis 05 08:15
  

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

SUSITARIMAI IR TAISYKLĖS

Mokinys, besimokantis nuotoliniu būdu:

 • laikosi  nustatyto tvarkaraščio, laiku prisijungia prie nuotolinių vaizdo pamokų, savavališkai nenutraukia nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus;
 • nuotolinių vaizdo pamokų metu pasirenka tinkamą darbo vietą, įsijungia vaizdo kamerą, išjungia pašalinius garso ir vaizdo įrenginius, naudojasi tik ta priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu būdą;
 • tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą žalą (sugadinus- pataiso ar atperka);
 • vykdo  mokytojų nurodymus, reaguoja į pastabas;
 • žymisi svarbiausią informaciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje:
 • nuotolinėse vaizdo pamokose bendrauja mandagiai ir draugiškai.
 • neperduoda savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti mokinių   duomenys.
 • nesiuntinėja iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
 • nuotolinių pamokų metu nefilmuoja, nefotografuoja ar neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar pokalbių  be jų raštiško sutikimo.
 • netoleruoja elektroninių patyčių. Nepalaiko jų atsiradimo ar platinimo (pastebėjus patyčias jas stabdo arba informuja apie tai klasės vadovą, gimnazijos psichologę ar gimnazijos socialinę pedagogę.

Nuotolinių pamokų metu mokytojas:

 • rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, talpina ją el. dienyno TAMO aplinkoje ar kitoje pasirinktoje platformoje;
 • pagal nuotolinio (sinchroninio) mokymo(si) tvarkaraštį organizuoja vaizdo pamokas, konsultacijas mokiniams (švietimo pagalbai; mokymosi spragoms šalinti);
 • šalina netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos;
 • apie netinkamus atvejus (mokiniai vartoja necenzūrinius žodžius, siunčia netinkamo turinio paveikslėlius, elgiasi chuliganiškai, vykdo patyčias, perduoda prisijungimo nuorodas prie pamokos pašaliniams asmenims ir pan.) informuoja gimnazijos administraciją, elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją policijai www.epolicija.lt;
 • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio atsiųstame darbe, atkreipiant mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas), informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus;
 • laiku pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus elektroniniame dienyne (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų); 
 • ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.

Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais, sprendžiant visus su ugdymu susijusius klausimus; 
 • ne rečiau kaip du kartus per savaitę susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne TAMO (ugdymo(si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.);
 • yra atsakingi už savo vaikų elgesį virtualioje erdvėje (kalbasi su vaikais apie kultūringą elgesį, kodėl tai svarbu);
 • apie pastebėtą savo ar kitų vaikų netinkamą elgesį (vykdomas patyčias, necenzūrinį bendravimą ir pan.) informuoja klasės vadovą, kitus gimnazijos specialistus ar administraciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • apie mokinio nedalyvavimą pamokoje informuoja tą pačią dieną klasės vadovą iki 9 val.

______________________________LAST_UPDATED2
 
SVEIKI, ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI,
Penktadienis, 2020 kovas 27 15:21

Prieš dvi savaites buvo nutrauktas įprastas gimnazijos darbas. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, administracijai pastarosios dienos tapo karšto darbymečio išbandymu – aktyviai mokėmės, įvaldėme daugybę mokymosi platformų ir įrankių, ieškojome ir sisteminome mokomąją medžiagą, sėmėmės ir dalijomės patirtimi organizuojant veiklą mokiniams naujos realybės sąlygomis.

   Jaučiamės sustiprėję metodiškai, atnaujinę komunikacines žinias ir įveikę vidinį nerimą.  Tad kviečiame visą Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių ir jų tėvelių  bendruomenę kartu su mumis kovo 30 dieną darniai žengti kitokio – nuotolinio mokymosi keliu.

    Vyks visos kiekvieno dalyko pamokos numatytos gimnazijos ugdymo plane. Mokytojai su mokiniais bendraus  ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: realiuoju laiku planuojame organizuoti pamokas įprastu pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku, nerealiuoju laiku galės būti organizuojamos konsultacijos, bus atliekamos tam tikros užduotys (TV laidų, filmų peržiūra, kūrybiniai darbai). Pradinių klasių mokytojos pasiūlys mokiniams karantino metu laikytis kitokios nei įprasta dienotvarkės. Mokytojai TAMO  dienyne sistemingai skelbs pamokų temas, klasės bei namų darbus, prisegs reikalingą mokamąją medžiagą, nurodys užduotis.

    Kaip ir esame įpratę rūpimomis temomis individualiai, klasės ar gimnazijos lygiu mokytojai, mokiniai ir tėvai galės bendrauti žinučių pagalba TAMO dienyne, uždarose socialinių tinklų grupėse,  dažniau bendrausime telefonu ir ZOOM platformoje. Kviečiame visus suaugusiuosius aktyviai komunikuoti tarpusavyje, priimti sprendimus grupėse,  išlaikyti bendrystę, laikytis etikos ir asmens duomenų saugos normų bei nuostatų. Klasių vadovams išlieka pareiga palaikyti ryšį su auklėtiniais bei jų tėvais. Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje ir Tamo.

NEŽINOJIMAS, NERIMAS, ABEJOJIMAS VIRS ATRADIMAIS. NUOTOLINIS MOKYMASIS – SAVARANKIŠKUMO, SAVIUGDOS PAMOKOMIS. DRĄSOS VEIKTI, KLAUSTI, KLYSTI IR KEISTIS!

SĖKMĖS VISIEMS!

 

Gimnazijos administracija


LAST_UPDATED2
 
Antradienis, 2020 kovas 24 17:51
 
LAST_UPDATED2
 
Bendravome ir bendradarbiavome
Antradienis, 2012 kovas 06 12:10
       

         Mūsų mokyklos BMT-3 komandos iniciatyva kovo 5 d.  vyko seminaras – susitikimas su Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos mokytojų komanda. Svečiai pasidalino gerąja darbo patirtimi: „Pamokos uždaviniai, formulavimas ir įgyvendinimas pamokoje“ su mūsų mokyklos mokytojais. Kalbėta apie pamokos sėkmę, kuri labai priklauso nuo uždavinio formulavimo ir sėkmingo įvertinimo bei įsivertinimo pamokoje. Svečiai ne tik demonstravo savo pasiekimus, bet ir mums skyrė užduotis.
        Dar kartą įsitikinome, kiek daug galima pasisemti gerų idėjų bendraujant ir bendradarbiaujant.
Ugdymo skyriaus vedėja
Laimutė Rutkauskienė
LAST_UPDATED2
 
VIRTUALIOJI PRAKTINĖ – TEORINĖ GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA ,,MES GYVENAM DRUSKŲ PASAULYJE’’
Ketvirtadienis, 2020 kovas 19 19:48
 Konferencija skirta Žemės dienai paminėti. Joje dalyvauja: Piliuonos gimnazijos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai ir jų mokytojos. Prašome susipažinti su mokinių darbais.

LAST_UPDATED2
 
<< Pradžia < Ankstesn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/