Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 03:38
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 674
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 766585
Designed by:

Mokinio elgesio taisyklės
Ketvirtadienis, 2009 Lapkritis 05 00:02

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS  MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Aš esu Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinys, tuo džiaugiuosi, laikau save gimnazijos, Lietuvos patriotu, gyvenu savo tautos siekiais ir interesais. Gimnazijoje aš pagarbiai bendrauju su mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais.

Atvykstu į gimnaziją:

1.     Griežtai laikydamasis eismo taisyklių;

2.     Ne vėliau kaip 5 min. iki pamokos pradžios. Esu mandagus ir kultūringas;

3.   Lankau visas pamokas, atkakliai ir rūpestingai mokausi, lankau iš anksto savanoriškai pasirinktus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, ginu gimnazijos garbę tarpmokykliniuose renginiuose, išvykose, aktyviai dalyvauju gimnazijos bendruomenės kultūrinėje, sportinėje ir kt. veikloje, gimnazijos savivaldoje;

4.     Paltą ar striukę kabinu drabužinėje.

Pamokų ir renginių metu:

5.     Sąžiningai vykdau mokytojų, visų mokyklos darbuotojų, budėtojų nurodymus, gimnazijos savivaldos institucijų nutarimus. Esu drausmingas.

6.        Po skambučio laukiu mokytojo prie kabineto durų;

7.        Įėjus į klasę mokytojui, atsistodamas pasisveikinu, mokytojui leidus, atsisėdu;

8.        Sėdžiu tik savo vietoje;

9.        Turiu visas reikalingas darbo priemones;

10.     Kūno kultūros pamokose dalyvauju tik vilkėdamas sportinę aprangą, į sporto salę einu ir iš jos išeinu tik mokytojui leidus;

11.     Dirbdamas laikausi saugos ir priešgaisrinių reikalavimų. Dirbu tol, kol mokytojas paskelbia pamokos pabaigą, susitvarkau darbo vietą;

12.     Atlieku visas užduotis, kurių reikalauja mokytojai, raštu ir žodžiu (klasėje ir namuose);

13.     Išeinu anksčiau iš pamokų tik gavęs klasės vadovo, socialinės pedagogės arba budinčio skyriaus vedėjo leidimą;

14.     Kai negaliu dalyvauti pamokose, apie tai mano tėvai (globėjai) būtinai informuoja klasės vadovą;

15.     Už 1-3 iš eilės praleistas dienas atnešu tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu, už daugiau negu 3 dienas – gydytojo pažymą.

 
Pertraukų metu:

16.     Būdamas koridoriuje netriukšmauju, nebėgioju;

17.     Išeidamas už gimnazijos teritorijos bei į namus pamokų metu, informuoju apie tai klasės vadovą;

18.     Už ne vietoje paliktus drabužius, kuprines, kitus daiktus, rūbinėse drabužiuose vertingus daiktus – atsakau aš pats;

19.     Valgykloje pavalgęs nusinešu indus. Maisto produktų ir valgymo įrankių iš valgyklos nesinešu;

20.     Būdamas I-IV klasėje budžiu pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Rūpinuosi švara, drausminu mokinius;

21.     Budėjimo metu įvykus konfliktui, incidentui, informuoju klasės vadovą, budintį mokytoją, skyriaus vedėją;

 

Rūpinuosi savo išvaizda, vadovėliais ir sąsiuviniais:

22.     Pamokose ir gimnazijos renginiuose dėviu tvarkingus drabužius, nešioju saikingus papuošalus;

23.     Plaukus ir nagus susitvarkau taip, kad atitiktų estetinius reikalavimus;

24.     Mano vadovėliai ir sąsiuviniai aplenkti, rūpestingai prižiūrimi; mokslo metų pabaigoje vadovėlius grąžinu bibliotekai ar dalyko mokytojui tvarkingus;

25.    Esu atsakingas už man duotas priemones ir mokyklos inventorių;

26.    Sugadintą gimnazijos turtą remontuoju pats, arba mano tėvai. Už pamestas knygas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones užmoku;

 
Gimnazijoje draudžiama:

27.   Vėluoti į pamokas ar kitus užsiėmimus, vartoti necenzūrinius žodžius;

28.  Trukdyti per pamoką mokytojui ir draugams dirbti; nesant pamokos, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti kitoms klasėms dirbti;

29.   Eiti į valgyklą pamokų metu, valgyti joms prasidėjus;

30.  Rūkyti, vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius ir  alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus, žaisti iš pinigų azartinius žaidimus gimnazijoje ar jos teritorijoje; neštis į mokyklą degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, įvairius kvaišaus bei nesusijusius su mokymu daiktus;

31.  Pamokų metu naudotis mobiliuoju ryšiu;

32.  Rašinėti ant suolų, durų, sienų, mokyklos fasado.

 
Mokinių skatinimas ir drausminimas:

33.     Skatinimui taikomos šios priemonės:

33.1.   Direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėka tėvams;

33.2.    Apdovanojimas mokyklos padėkos raštu;

33.3.   Ekskursija.

34.     Drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:

34.1.    Svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

34.2.    Sutarties sąlygų vykdymo aptarimas su mokiniu, pakartotinai prasižengus – su tėvais (iki 16 metų amžiaus);

34.3.     Mokytojų tarybos sprendimu mokinio ( nuo 16 metų amžiaus) šalinimas iš mokyklos.

35.     Jei mokinys gauna nuobaudą ar paskatinimą, informuojami tėvai.

Jei nevykdau savo pareigų, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų, atsakau gimnazijos vidaus tvarkos ir mokinio elgesio taisyklių reikalavimų nustatyta tvarka.

 
 
 
Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/