Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 22:56
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1145
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2150061
Designed by:


ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS

VEIKLOS PLANAS

2016- 2017 m. m.

 

Tikslas

 Sudaryti sąlygas  gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo plėtrai.

 

Uždaviniai:

  • Išsiaiškinti, kokios vaiko išgalės mokytis mokyklinių dalykų, numatyti pagrindinę veiklos kryptį, kurioje vaiko sugebėjimai galėtų pasireikšti efektyviausiai.

  • Sukurti intelektualią, kūrybišką ir demokratinę aplinką.

  • Pagal galimybes maksimaliai individualizuoti ir diferencijuoti mokymo procesą,  atsižvelgiant  į mokinio gebėjimus, įgytas žinias ir turimus įgūdžius, interesus, polinkius.

  • Ugdyti mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą.

Eil. Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo laikas

1.

Olimpiadų grafiko sudarymas.

Ingrida Subačienė

Spalis

2.

Įvairių mokomųjų dalykų olimpiadų I turo  rezultatų sisteminimas.

Vitalija Vėlavičienė

Balandis

3.

Gabių ir talentingų mokinių sąrašo sudarymas, papildymas.

Ingrida Subačienė

Lapkritis

Vasaris

Gegužė

4.

Gabių ir talentingų mokinių skatinimas ir   dalyvavimas įvairiuose rajono, respublikos, nacionaliniuose konkursuose.

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

Per mokslo metus

5.

 Pažangiausių pedagoginių  ir aktyvių ugdymo(si) metodų taikymas.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

6.

Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

7.

Konsultacijų  gabiems ir talentingiems vaikams organizavimas.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

8.

Olimpiadininkų šventė: „Mes Dovydaičiukai“.

Laimutė Rutkauskienė

Gruodžio 1 d.

9.

Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose,  turnyruose, varžybose, akcijose.

Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai

Per mokslo metus

10.

Tarptautinių  gamtos mokslų konkursų,  konkursų  „Kengūra“, „Tavo žvilgsnis“, ,,Olympis“ organizavimas.

Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai

Vasaris

11.

Informacijos  apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos viešojoje erdvėje skelbimas.

Eglė Simonaitienė

Per mokslo metus

12.

 Labai gerai besimokančių mokinių stendo  „Mes jais didžiuojamės“ koregavimas.

Dalė Krasauskienė

Lapkritis

13.

Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus, pritaikyti ugdymo turinį pagal gabių ir talentingų vaikų poreikius.

Ričardas Saltonas

Per mokslo metus

14.

Gerosios patirties sklaida.

Metodinių grupių pirmininkai

Per mokslo metus

15.

Kūrybinių darbų pristatymas, projektinių darbų gynimas.

Darbų vadovai

Gegužė

16.

Informacijos  apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Karjeros centro koordinatorė Laimutė Berštautienė , klasių vadovai

Per mokslo metus

17.

Informacijos  apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

 

Karjeros centro koordinatorė Laimutė Berštautienė, klasių vadovai

Per mokslo metus

18.

Gabių ir talentingų mokinių pasiekimų per mokslo metus suvestinės ir rezultatų apibendrinimas.

Laimutė Rutkauskienė

Birželis

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/