Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 22:18
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1157
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2379372
Designed by:

Penktadienis, 2014 Vasaris 28 15:05
 ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

 

INFORMACIJA

II GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIAMS , MOKYTOJAMS, TĖVELIAMS

 

Į PAGALBĄ  ANTROKUI GIMNAZISTUI

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS – PRIVALOMAS

 

   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1770, 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1194 redakcija) patvirtintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  (Nacionalinio egzaminų centro svetainė www.nec.lt, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos svetainė www.cekiske.lt .

·  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime privalo dalyvauti visi II  gimnazijos klasių mokiniai.

·  Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) (dalies žodžiu ir dalies raštu) ir matematikos pasiekimų patikrinimai.

·  Pasiekimų patikrinimai vyksta savo mokykloje, užduotis rengia Nacionalinis egzaminų centras, darbus taiso mokyklos mokytojų komisija. Tikrinant darbus raštu, pirmasis tikrintojas yra tais metais mokinių nemokęs mokytojas. Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu temos ir potemės mokiniams žinomos iš anksto, jas mokiniai pasirenka iki 2017 m. sausio 20 d.

·  Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu patikrinimas vyks balandžio 18, 20 d., dalies raštu –gegužės 26 d.,  matematikos – birželio 1 d.

ATLEIDIMAS NUO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

·  Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo. Komisijos pažymoje pagal ,,Sisteminį ligų sąrašą“ nurodoma diagnozė, atleidimo trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo pritaikymo ir kt.).

·  Mokinys (nepilnametis, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), negalintis dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl ligos, mokyklos direktoriui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos spaudu. Pažymoje nurodomas ligos kodas pagal ,,Sisteminį ligų sąrašą“.

·  Atleistas mokinys negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.

·  Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos direktoriui  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo. Pagal mokyklos direktoriui pateiktą prašymą ir dokumentus, mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas.

·  Mokinys, be pateisinamos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais. Jis netenka teisės mokytis III gimnazijos klasėje.

REIKALAVIMAI  MOKINIAMS

·  Atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) ar vairuotojo pažymėjimą.

·  Turi tik pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones (įsinešti į patikrinimo patalpą mobiliųjų telefonų ir kitų daiktų negalima).

·  Pavėlavę į pasiekimų patikrinimą ne daugiau kaip 30 min., pasiekimų patikrinime dalyvauja, tačiau užduoties atlikimo laikas jiems nepratęsiamas.

·  Pavėlavę į pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu, ruošiasi ir atsakinėja paskutiniai.

·  Šalinami iš pasiekimų patikrinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, pasakinėjimą, bandymą gauti neleistinos pagalbos, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įnešimą į patalpą, vykdytojų nurodymų nevykdymą.

 

VERTINIMAS

·  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo darbai vertinami 1-10 balų.

·  Vertinant lietuvių kalbos pasiekimus, rašomas vienas įvertinimas, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu atliktų darbų taškus.

·  Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas atlikus patikrinimą, lietuvių kalbos – per 9 darbo dienas nuo patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos.

·  Pasiekimų patikrinimo rezultatai bus skelbiami elektroniniame dienyne.

·  Mokiniui per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, leidžiama susipažinti su darbu, dalyvaujant mokyklos vadovui arba ugdymo skyriaus vedėjai bei vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių.

Gimnazijoje pagrindinio ugdymo organizavimo klausimais mokinius ir jų tėvelius konsultuoja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Laimutė Rutkauskienė (tel. 837 560 342).

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

YRA PASIRUOŠUSI KIEKVIENĄ DARBO DIENĄ PRIIMTI BET KURĮ SAVO BENDRUOMENĖS NARĮ,

KURIAM REIKALINGA MŪSŲ PAGALBA.

 

 

 

 

 

Mokyklos adresas:        Mokyklos 14 , Čekiškė, Kauno rajonas

 

Telefonas:                              837 560 291

 

El. paštas:                   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 

Direktorius                                                                 Ričardas Saltonas

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/